فعالیت ورزشی رژیم غذایی و آترواسکروز
نویسنده:
آسیه عباسی دلویی - احمد عبدی - مژگان احمدی - ابراهیم شیخ نظری
مترجم:
-
سال نشر:
1395
صفحه:
135
نوبت چاپ:
1

 موضوع فقر حرکتي و روند گسترش بیماریهای مرتبط با بي حرکتي مانند بیماریهاای قلبي عروقي،نقش الگوی زندگي سالم در پیشگیری از این بیماریها را دشوار کرده است. بیماریهای قلبي عروقي به عنوان مهترین علت مرگ و میر و ناتواني در اکثر کشورهای صنعتي و پیشرفته جهان شاناخته شده است. بیماری عروق کرونر قلب از اوایل زندگي شروع شده و به تدریج پیشرفت مي‌کند و عموماً با یکي از وضعیت‌های بالیني مثل آنژین صدری، انفارکتوس میوکارد و یا نارسایي قلب و یا مرگ ناگهاني تظاهر پیدا مي‌کند. از مهمترین نشانه‌های بیماری عروق کرونر، نارسایي قلبي است. در ایران نیز شیوع بیماری عروق کرونر و مرگ و میر ناشي از آن به سرعت رو به افزایش است. به علاوه، سن بروز این بیماری نیز کاهش یافته است به طوری که تا 35 سال قبل، این بیماری بیشتر در دوران سالمندی شایع بوده، اما امروزه در افراد میانسال و حتي جوانان نیز دیده مي‌شود. کتاب حاضر شامل چهار فصل جامع درباره عوامل مرتبط با بیماری عروق کرونر قلب در حوزه علوم ورزشي است. سعي کرده‌ایم که محتوای کتاب تمام ابعاد بیماری عروق کرونر قلب و فعالیت‌های ورزشي را پوشش دهد. فصل مقدماتي این کتاب، مفاهیم رایج و مهم دستگاه قلبي عروقي را مورد توجه قرار مي‌دهد. فصل دوم به‌طور اجمالي مزایای فعالیت ورزشي و شرایط تغذیه‌ای مرتبط با آترواسکلروز را بررسي مي‌کند. در دو فصل آخر کتاب نیز مواردی جهت پیشگیری از بیماری عروق کرونر قلب و همچنین توصیه‌های غذایي و فعالیت‌های ورزشي برای پیشگیری از بیماری عروق کرونر قلب پیشنهاد شده است.

نکته مهم در تدوین و جمع آوری مطالب این کتاب، منابع علمي فراواني است که در گردآوری آن مورد توجه قرار گرفته و بر غنای آن افزوده است. مطالب کتاب حاضر برگرفته از تحقیقات، پژوهش‌ها و شرایط تجربي است که در تلاش برای ایجاد شرایط بهتر در بیماران قلبي عروقي و عروق کرونر در کشورهای پیشرو صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که این کتاب علاوه بر آن که منبع معتبری برای پزشکان، فیزیوتراپ‌ها، دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم ورزشي به ویژه فیزیولوژی ورزشي است، با توجه به رویکرد کاربردی و عیني آن برای استفاده‌ی بیماران قلبي عروقي و عروق کرونر تدوین شده است.

 فصل اول/7

مقدمه ای بر دستگاه قلبی عروقی /9

فصل دوم

عوامل سلولی و مولکولی موثر بر آترواسکلروز/29

فصل سوم

پیشگیری از بیماری عروق کرونر قلب/77

فصل چهارم

توصیه غذایی و فعالیت ورزشی برای پیشگیری از بیماری عروق کرونر قلب/121


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved