شعب و فروشگاه ها
نام واحد: جهاددانشگاهی واحد بيرجند
آدرس واحد: بيرجند-خيابان پاسداران - میدان قدس - جهاددانشگاهي- صندوق پستي 466
تلفن واحد: 05632219356-8
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان البرز
آدرس واحد: كرج-عظيميه - خیابان ندای جنوبی، نبش خیابان خسروی شرقی، پلاک 81-83، جهاددانشگاهی واحد البرز - کدپستی 3155666111-3155666114
تلفن واحد: 02634505151
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصير الدين طوسي
آدرس واحد: تهران- خيابان شريعتي-تقاطع بزرگراه رسالت -دانشكده برق خواجه نصير-جهاددانشگاهي واحد خواجه نصير ص پ 314- 16315
تلفن واحد: 02188466200
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان
آدرس واحد: اهواز-دانشگاه شهيد چمران – سازمان مركزي - طبقه همكف-ص پ 136- 61355
تلفن واحد: 06133338863
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی واحد استان زنجان
آدرس واحد: زنجان-بلوار ملاصدرا – میدان شورا – مجتمع جهاددانشگاهی زنجان
تلفن واحد: 02433035313
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهادانشگاهی استان سمنان
آدرس واحد: سمنان- خيابان طالقاني - بالاتر از ميدان ارگ - جنب كوچه شهيد خواجوي - پلاك172- كدپستي : 3513686161
تلفن واحد: 02333337276
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان سيستان و بلوچستان
آدرس واحد: زاهدان- خيابان دانشگاه - دانشكده ادبيات و علوم انساني - ص پ : 655 - 98135 - كدپستي: 43589-98167
تلفن واحد: 05433448219
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی واحد شهيدبهشتی
آدرس واحد: تهران- اوين - دانشگاه شهيد بهشتي - ص پ :1171-19615
تلفن واحد: 02129903172
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی واحد فارس
آدرس واحد: شيراز-میدان امام حسین (ع)، جنب دانشکده علوم پزشکی، حوزه ریاست جهاد دانشگاهی استان فارس - ص پ :1463 - 71345
تلفن واحد: 07132352219
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان قم
آدرس واحد: قم-خیابان صفاشهر - خیابان 1/1 - پلاک 32 - ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی واحد استان قم
تلفن واحد: 02537832878
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبايی
آدرس واحد: تهران- خيابان كريمخان زند - نبش آبان شمالي - ساختمان مركزي دانشگاه علامه طباطبايي - طبقه اول - جهاددانشگاهي
تلفن واحد: 3 88911001
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی واحد علم صنعت ايران
آدرس واحد: تهران- نارمك – خيابان فرجام - خیابان شهید حيدرخاني شمالي -خیابان شهید ملک لو - پلاک 188 - کدپستی: 1684933511
تلفن واحد: 02177229434
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشكي تهران
آدرس واحد: تهران- خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشكده پزشكي - ساختمان آموزش - شماره 101
تلفن واحد: 02188991162-3
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي
آدرس واحد: تهران- بزرگراه شهيد چمران - خيابان تابناك – خيابان پروانه - جنب بيمارستان آيت ا . . . طالقاني – ساختمان شماره 2 -ستاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -طبقه دوم - ص پ :4631- 19395
تلفن واحد: 02122439872-3
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان كرمان
آدرس واحد: كرمان- انتهاي بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاه شهيد باهنر - ص پ : 517-198
تلفن واحد: 03433257342-4
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان كرمانشاه
آدرس واحد: كرمانشاه-بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن - ابتداي خيابان جهاددانشگاهي - صندوق پستي 1317 - 67145
تلفن واحد: 31031 داخلی 620
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان گيلان
آدرس واحد: رشت-خیابان ملت - دانشکده پردیس – ص پ 3576- 41635 - كدپستي : 4144784448
تلفن واحد: 01333362460
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان مازندران
آدرس واحد: ساري-خيابان امير مازندراني - خيابان وصال - جهاددانشگاهي-ص پ 1667 -48175
تلفن واحد: 01133353927
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان آذربايجان شرقی
آدرس واحد: تبريز- بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبريز - جهاددانشگاهي
تلفن واحد: 04133321120
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: فروشگاه ندارد
شماره فروشگاه: -
نام واحد: جهاددانشگاهی استان آذربايجان غربی
آدرس واحد: اروميه- خيابان شهيد بهشتي -کوچه شهید منصور افشار - انتهای کوچه - طبقه اول - ص پ 168- 57135
تلفن واحد: 0442233665544
نام فروشگاه: -
آدرس فروشگاه: -
شماره فروشگاه: -

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved