مبانی سنجش افکار عمومی
نویسنده:
رحيم يعقوب زاده - فاطمه فلاح مين باشی
مترجم:
سال نشر:
1387
صفحه:
112
نوبت چاپ:
1

افكار عمومي يكي از بحث انگيز ترين موضوع ها در علوم اجتماعي است. مطالعه افكار عمومي و شناخت آن كه ارتباط نزديكي به شناخت مردم دارد، از قرن ها پيش مورد توجه سياستگذاران بوده است و از ده ها سال پيش در كشورهاي مردم سالار تبديل به يك موضوع مؤثر و با اهميت شده است مردم و حكومت هاي اين گونه كشورها، هر روز جايگاه والاتري براي آن قائل مي شوند. در واقع بايد گفت اين گونه كشورها همواره براساس نظرات مردم به تصميم گيري مي پردازند و يا اقدامات خود را اصلاح مي كنند.

در بخش اول كتاب حاضر كه خود شامل دو فصل است، موضوعاتي همچون افكار عمومي و روش هاي سنجش افكار و مفاهيم آماري به اجمال بيان شده است. اما از آنجا كه در تحقيقات پيمايشي، پرسشگر جايگاه حساسي دارد و نحوه عملكرد وي تأثير به سزايي در فرايند گردآوري داده ها دارد و از آن سوي ديگر در اين مورد كتابي كه به طور خاص و با استفاده از تجربه هاي داخلي تأليف شده باشد اندك و محدود است، لذا در بخش دوم كتاب، تلاش مي شود تا به بخشي از خلاء موجود درباره فنون پرسشگري و نحوه انجام نظرسنجي ها پاسخ گفته مي شود. اين بخش شامل سه فصل «اصول مصاحبه و پرسشگري »، «فرآيند اجراي يك نظرسنجي» و «نظارت و بازبيني در طرح هاي نظرسنجي» است.

كتاب «مباني سنجش افكار عمومي » در 112 صفحه و به قيمت 2 هزار تومان در اختيار پرسشگران و علاقه مندان قرار دارد.

 

مقدمه.......................................................................................................... 1

 

بخش یکم

فصل اول؛ افکارعمومی و روش های سنجش افکار

اهمیت افکار عمومی ....................................................................................... 7

روش­های شناخت و سنجش افکار...................................................................... 9

نظرسنجی چیست؟........................................................................................ 9

مبانی نظرسنجی ......................................................................................... 11

روش­های نظرسنجی ..................................................................................... 12

نظرسنجی حضوری........................................................................................ 12

نظرسنجی پستی......................................................................................... 12

نظرسنجی تلفنی.......................................................................................... 13

نظرسنجی با ارسال پیامک.............................................................................. 13

نظرسنجی اینترنتی....................................................................................... 13

نظرسنجی گروهی (خود تکمیلی).................................................................... 14

مقایسة انواع نظرسنجی (پستی، تلفنی، حضوری)............................................. 14

مراحل نظرسنجی.......................................................................................... 14

انتخاب موضوع.............................................................................................. 15

تدوين محورهای اصلی.................................................................................... 15

طراحی پرسشنامه اولیه................................................................................. 15

آزمون اولیه وتدوین پرسشنامه نهایی................................................................. 16

نمونه‌گیری.................................................................................................... 16

آموزش پرسشگران........................................................................................ 19

گردآوری اطلاعات........................................................................................... 20

بازبینی پرسشنامه‌ها و استخراج سوالات باز...................................................... 20

کنترل و نظارت پرسشگران............................................................................... 21

کدگذاری و ورود داده‌ها به رایانه......................................................................... 21

تجزیه و تحلیل داده‌ها...................................................................................... 21

تحریرگزارش نهایی......................................................................................... 22

 

فصل دوم؛ مفاهیم آماری و طیف ها

سطوح اندازه گیری ........................................................................................ 25

اسمی........................................................................................................ 25

ترتیبی......................................................................................................... 25

فاصله‌ای...................................................................................................... 25

نسبی......................................................................................................... 26

طیف ها....................................................................................................... 26

مقایسة زوجی.............................................................................................. 26

طیف بوگاردوس ( فاصلة اجتماعی) .................................................................. 26

طیف گاتمن (تحلیل جداول طیفی).................................................................... 26

طیف تورستن (با فواصل ظاهراً مساوی) ............................................................ 27

طیف لیکرت (پایداری درونی، همسازی درونی و مجموع نمرات) ............................. 27

برش قطبین (ازگود)........................................................................................ 27

مفاهیم آماری............................................................................................... 28

 

بخش دوم

فصل سوم؛ اصول مصاحبه و پرسشگری

مصاحبه چیست؟........................................................................................... 34

ویژگی های پرسشگران.................................................................................. 36

داشتن علاقه، روحیه و انگیزة قوي..................................................................... 36

بیان مناسب پرسشگر.................................................................................... 37

ظاهر پرسشگر.............................................................................................. 38

وقت‌شناسی پرسشگر................................................................................... 40

توانایی در برقراری ارتباط با پاسخگو................................................................... 40

توانایی جلب اعتماد پاسخگو........................................................................... 41

جلب انگیزه و علاقة پاسخگو............................................................................ 41

توانایی و تحمل انجام کار................................................................................. 42

برخورداری از وجدان کاری و صداقت پرسشگر....................................................... 44

آنچه پرسشگران باید بدانند.............................................................................. 44

رفتار مناسب پرسشگر................................................................................... 45

زمان مصاحبه................................................................................................ 46

آگاهی های ضروری برای پرسشگر.................................................................... 48

معرفی خود و موسسه در آغاز به پاسخگو.......................................................... 49

حفظ بی‌طرفی پرسشگردر مصاحبه................................................................... 50

حفظ خویشتنداری  و خونسردی از طرف پرسشگر ............................................... 51

عجله نداشتن در هنگام مصاحبه...................................................................... 52

عدم دخل و تصرف در سوالات پرسشنامه........................................................... 53

عدم حضور شخص ثالث.................................................................................. 54

پرسیدن همه پرسش ها................................................................................. 54

مصاحبه فقط با ساکنان اماکن مسکونی ........................................................... 55

عدم تکمیل پرسشنامه توسط پاسخگویان.......................................................... 57

نوشتن گزارش کار توسط پرسشگر.................................................................... 58

آسیب­شناسی پرسشگران............................................................................. 58

 

فصل چهارم؛ فرایند اجرای یک نظرسنجی

چگونه می‌توان نظرسنجی انجام داد؟................................................................ 63

محاسبه هزینه و زمانبندی اجرای نظرسنجی ..................................................... 63

تشکیل ستاد نظرسنجی................................................................................ 64

گرفتن مجوز‌های لازم...................................................................................... 64

انجام نمونه‌گیری............................................................................................ 64

تدوین پرسشنامه و آزمون اولیه......................................................................... 64

جذب پرسشگران  و  برگزاری جلسه توجیهی...................................................... 65

تعیین روش گرد آوری اطلاعات.......................................................................... 65

نظارت و کنترل پرسشگران............................................................................... 66

بازبینی پرسشنامه‌ها،کد گذاری و استخراج سوالات باز......................................... 66

ورود داده‌ها................................................................................................... 66

محاسبة حق الزحمه همکاران.......................................................................... 66

تدوین گزارش................................................................................................ 67

تدارکات ....................................................................................................... 67

جمع بندی نکاتی که موجب موفقیت بیشتر نظرسنجی می‌شود............................ 67

 

فصل پنجم؛ نظارت و بازبینی در نظرسنجی

نظارت و کنترل پرسشگران............................................................................... 73

انواع نظارت ها.............................................................................................. 74

بازبيني پرسشنامه........................................................................................ 79

کدگذاری و استخراج سوالات باز........................................................................ 82

 

ضمائم

ضمیه 1: گزارش اجرای یک نظرسنجی........................................................ 87

ضمیه 2: فرم ها......................................................................................... 89

واژه­های انگلیسی...................................................................................... 97

منابع و ماخذ............................................................................................. 101

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved