نظریه پرازی داده بنیاد
نویسنده:
اووه فلیک
مترجم:
دکتر الهام ابراهیمی
سال نشر:
1401
صفحه:
302
نوبت چاپ:
1

این مقدمه کوتاه و آسان بر نظریه پردازی داده بنیاد، به شما کمک می کند تا از این روش در طرح پژوهشی خود استفاده کنید. نویسنده کتاب، اووه فلیک، در مورد هر مرحله از فرآیند پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد بحث می کند. این مراحل عبارتند از صورت بندی پرسش پژوهش از طریق تحلیل داده ها، نمونه گیری، دسته بندی و اشباع نظری، جمع آوری داده ها، کدگذاری و شکل دهی به نظریه از طریق داده ها.

فصل اول: رویکردها و فلسفه های پیش زمینه نظریه پردازی داده بنیاد  / 27

فصل دوم : نظریه  پردازی  داده بنیاد:  مولفه های کلیدی، فرآیند و عناصر / 57

فصل سوم : ورود به مرحله جمع آوری داده ها در نظریه پردازی  داده بنیاد / 81

فصل  چهارم: شیوه ها و نسخه های  کد گذاری در نظریه  پردازی داده بنیاد  / 115

فصل پنجم: در ادامه : پیشرفت های اخیر در تحلیل داده های نظریه پردازی  داده بنیاد /145

فصل ششم : فراتر  رفتن از نمونه  گیری ، اشباع و دسته بندی نظری/ 175

فصل هفتم: برونداد نگارش و کیفیت در نظریه پردازی داده بنیاد / 195

فصل هشتم : پیشروی : طرح پژوهش در نظریه پردازی داده بنیاد / 217

فصل نهم : نظام مند شدن :سه سویگی در نظریه پردازی داده بنیاد / 241

فصل دهم: جمع بندی : نظریه پردازی داده بنیاد  منظر گرا   / 261

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved