طیف سنجی ترکیبات طبیعی
نویسنده:
سعید توکلی، فرشته حیدری، فاطمه زمردی انباجی، فرحناز خلیقی سیگارودی
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
476
نوبت چاپ:
1

عضو هیات علمی این پژوهشکده و از مولفان این کتاب در خصوص ضرورت تالیف این کتاب عنوان کرد: با توجه به این که در مورد شناسایی ترکیبات طبیعی جدا شده از گیاهان در کشور ما کتابی تالیف نشده بود بر آن شدیم تا پس از 2 سال ممارست به تالیف کتابی در حوزه شناسایی و تفسیر طیف‌های مختلف ترکیبات طبیعی بر پایه آخرین مقالات به روز دنیا بپردازیم.

وی اظهار کرد: هدف مؤلفین کتاب، آشنایی و آموزش نحوه تفسیر طیف‌های مختلف ترکیبات طبیعی بوده است. در همین راستا در بخش مقدمه کتاب به معرفی کوتاهی از انواع روش‌های طیف‌سنجی پرکاربرد در زمینه شناسایی ترکیبات طبیعی پرداخته‌ایم. در ادامه نیز تفسیر انواع طیف‌های NMR، Mass، IR و UV بیش از 70 ترکیب طبیعی آورده شده است. امید است تا با مطالعه این کتاب دانشجویان فعال در زمینه فیتوشیمی و فارماکوگنوزی بتوانند در شناسایی ترکیبات طبیعی مهارت لازم را کسب کنند.

فهرست

مقدمه‌ای برطیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته (NMR)  -8

طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته پروتون (1H-NMR) -9

طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته کربن (13C-NMR) -28

طیف DEPT - 32

طیف‌سنجی دو بعدی- 35 - 35

1- طیف COSY- 35 - 35

2- طیف HSQC - 37 - 37

3- طیف HMBC - 38 -38

مقدمه‌ای بر طیف‌سنجی جرمی (Mass) - 39 -39

مقدمه‌ای بر طیف‌سنجی زیر قرمز یا مادون قرمز (IR) - 42 -42

اسیدهای ساده

والریک اسید Valeric acid - 50 -50

ال- مالیک اسید L-(-)-Malic acid - 56 - 56

ترکیبات فرار

ژرانیول Geraniol - 60 - 60

لینالول Linalool - 66 - 66

کاروون (R)-(-)-Carvone - 72 - 72

کارواکرول Carvacrol - 78 - 78

کومینالدئید Cuminaldehyde - 84- 84

کامفر Camphor - 88 - 88

اوکالیپتول (8،1- سینئول) Eucalyptol (1,8-cineole) - 94- 94

سافرول Safrole - 100 - 100

میریستیسین Myristicin - 106 - 106

فنل‌های ساده

وانیلین Vanillin - 112- 112 

آربوتین Arbutin - 118

سالیسین Salicin - 124 - 124

کومارین‌ها و فورانوکومارین‌ها

کومارین Coumarin - 130 - 130

3 و 4- دی هیدروکومارین 3, 4- Dihydrocoumarin - 136 - 136

آسکولتین Aesculetin - 142 - 142

سوبروزین Suberosin - 148 - 148

اولئوپترول Ulopterol - 152 - 152

برگاپتن Bergapten - 156- 156

ایزو ایمپراتورین Isoimperatorin - 162 - 162

اوکسی پسدانین متانولات Oxypeucedanin methanolate - 166

ایزوگوسفرول Isogosferol - 170 - 170

آنتراکینون، نفتوکینون، فورانوکرومون و لیگنان‌ها

امودین Emodin -174

پلومباگین Plumbagin - 180 - 180

خلین Khellin - 186 - 186

ماگنولول Magnolol - 192 -192

هونوکیول Honokiol - 198 -198

فلاونوئیدها

کرایسین Chrysin - 204 -204

آپیژنین Apigenin - 210 -210

لوتئولین Luteolin - 216 - 216

کامفرول Kaempferol - 222 - 222

کوئرستین Quercetin - 228 - 228

نارینجنین Naringenin - 234 - 234

(-)- اپی‌کاتچین (-)- Epicatechin - 240 - 240

جنیستئین Genistein - 246 - 246

دایدزئین Daidzein - 252 - 252

آپیژنین-7-O-گلوکوزید Apigenin-7-O-glucoside - 258 - 258

لوتئولین-7-O-گلوکوزید Luteolin-7-O-glucoside - 262 - 262

سیلیبین Silybin - 266 - 266

فنیل پروپانوئیدها و گلیکوزید سیانوژنیک

پارا-کوماریک اسید p-Coumaric acid - 274 - 274

فرولیک اسید Ferulic acid - 280

سیناپیک اسید Sinapic acid - 286 - 286

کونیفرین Coniferin - 292 - 292

سیرینجین Syringin - 296 - 296

کلروژنیک اسید Chlorogenic acid - 302 - 302

رزمارینیک اسید Rosmarinic acid - 308 - 308

شیکوریک اسید Chicoric acid - 314 - 314

رزوراترول Resveratrol - 320 - 320

کورکومین Curcumin - 326 - 326

کانابیدیول Cannabidiol - 332 - 332

آمیگدالین Amygdalin - 338 - 338

ترپن‌ها

آلفا-سانتونین (-)-α-Santonin - 344

پارتنولید Parthenolide - 352 - 352

آرتمیزینین Artemisinin - 358 - 358

بتا- سیتوسترول β-Sitosterol - 364 - 364

بتولین Betulin370 - 370

دیوسژنین Diosgenin - 376 - 376

آلکالوئیدها

تریگونلین Trigonelline - 382 - 382

پیپرین Piperine - 388 - 388

هارمالول Harmalol - 394 - 394

کینیدین Quinidine - 400 - 400

بربرین Berberin - 406 - 406

کانادین Canadine - 412 - 412

مورفین Morphine - 418 - 418

کلشی‌سین Colchicine - 424 - 424

(-)-نیکوتین (-)-Nicotine - 430 - 430

آتروپین Atropine- - 436 - 436

کافئین Caffeine - 442 - 442

کاپسایسین Capsaicin - 448 - 448

 منابع - 454

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پزشكي پزشكي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved