مدلهای مدیریت بحران (مکاتب، فلسفه ها و نظریه ها)
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد شهيدبهشتی دکتر مهدی نوجوان، مهندس مهدی صهبا - 1400 168 زمستان 1

سوانح طبیعی که جزئی از فرآیند زندگی بشر به شمار میروند و هر روز بر تعداد و تنوع آن افزوده میشود، به عنوان چالش اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح شده اند. از این رو یکی از مشکلات و معضلات

محیط زیستی که بیشتر سکونتگاههای انسانی بزرگ جهان با آن روبرو هستند معضل سوانح طبیعی و اثرات آ نها بر محیط است. ویژگیها و شرایط حاکم بر سکونتگاههای انسانی و تراکم سرمایه گذاری و بارگذاریهای محیطی، لزوم

توجه به برنامه ریزی جهت کاهش آسیب پذیری سکونتگاهها را در برابر این معضلات و مشکلات محیط زیستی ضروری ساخته است.

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی محیط زیست

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved