پیشگیری، مداخله و بازتوانی از خودکشی
نویسنده:
دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید – دکتر سلمان قادری
مترجم:
-
سال نشر:
1399
صفحه:
243
نوبت چاپ:
1

در دنیای امروز که مهمترین شاخص آن پیچیدگی در همه ابعاد آن است رشد فردگرایی، از خود بیگانگی انسان‌ها، تاثیرات تکنولوژی بر همه ابعاد زندگی انسان، افزایش تورم توقعات و انتظارات، گسترش مصرف‌گرایی، ترس و دلهره از وضعیت موجود و آینده به مهمترین شاخص های انسان دوره مدرن تبدیل شده است. همزمان با این روند خطرات متعددی نیز انسان ها را تهدید نموده و علی رغم دسترسی به امکانات و اطلاعات با چالش‌های نوپدیدی رو به رو شده است. در نتیجه علی رغم گسترش صنعت و تکنولوژی در همه ابعاد حیات انسان نه تنها منجر به رفاه بیشتر او نشده است بلکه همانند اختاپوسی سهمگین همه ابعاد زیسته او را تحت تاثیر قرار داد و او را در کام خود بلعید.

خودکشی به عنوان یک پدیده منحصر به فرد هر چند قدمتی به تاریخ انسان دارد، اما گسترش آن در جوامع امروزی و آثار و پیامدهای دشوار آن ضرورت تبیین، واکاوی و ارایه راهکارها و مداخلات کاربردی پیرامون آن را بیش از هر زمانی دارای اهمیت ساخته است.

 

  مقدمه/9

 فصل یک: همه‌گیر شناسی جهانی خودکشی و اقدام به خودکشی/11

 همه گیر شناسی خودکشی و تلاش برای خودکشی در بین کشورهای مختلف جهان/13

عوامل محافظتی و خطرآفرین و مداخلات مرتبط/13

 عوامل خطرآفرین/14

 مداخلات/14

 نظام سلامت و عوامل خطرآفرین اجتماعی/17

 مداخلات مرتبط با نظام سلامت و عوامل خطرآفرین اجتماعی/20

عوامل خطرآفرین اجتماعی و ارتباطی/28

 مداخلات مرتبط با عوامل خطرآفرین اجتماعی و ارتباطی/32

 عوامل خطرآفرین فردی/37

 مداخلات مرتبط با عوامل خطرآفرین فردی/44

 فصل دو: عوامل محافظتی در مقابل خودکشی/49

 روابط فردی محکم/50

 مذهب و باورهای معنوی/ 51

 استراتژی‌های انطباق مثبت و رفاه/ 52

 دیدگاههای نظری اصلی پیشگیرانه/53

 فصل سوم: استراتژی‌ها، برنامه‌ها و تجارب جهانی پیشگیری از خودکشی/55

 در ارتباط با برنامه‌ریزی و مواجه با خودکشی چه چیزی باید دانست و به چه چیزی خواهیم رسید/56

 در رابطه با پیشگیری از خودکشی چه کشورهایی اقدام می‌کنند/59

 کشورهای دارای استراتژی یا برنامه ملی اقدام پیشگیری از خودکشی/61

 قوانین موجود در رابطه با خودکشی در ایران/65

 نمونه موردی: /69

 پیشگیری از خودکشی در کشور ژاپن در مواجه با تغییرات اقتصادی اجتماعی/69

 چگونه کشورها می‌توانند استراتژی ملی تدوین نموده و به شیوه اثربخشی اجرا کنند/72

 عناصر کلیدی برای تدوین استراتژی ملی پیشگیری از خودکشی/76

 نمونه موردی/78

 شیلی ، شروع یک نظام جدید/78

 سازگار کردن برنامه‌ها برای اجرا/ 82

 نمونه موردی/84

 سوئیس/84

 نمونه موردی/87

 اسکاتلند یک استراتژی چند بخشی گسترده./ 87

 هزینه و  اثربخشی اقدمات پیشگیری از خودکشی/90

 فصل چهار : روش‌های ارتقای برنامه‌های پیشگیری از خودکشی/88

 اقدامات کلیدی در نظارت/102

 موفقیت در اجرای برنامه‌های پیشگیری از خودکشی شبیه چه ‌چیزی است/105

 پیامدها/ 106

 تاثیرات/106

 فصل پنج: رسانه‌های گروهی وخودکشی/111

 باید و نبایدهای کارهای رسانه‌ای در پیشگیری از خودکشی/113

 شواهد علمی از تاثیرات رسانه‌ها بر رفتار خودکشی/115

 تاثیرات مثبت گزارش رسانه‌ای/120

 باورهای نادرست رسانه‌ای در مورد خودکشی/121

 فصل شش: شیوه‌های مداخله در خودکشی/129

 علایم و نشانه‌های خودکشی/134

 جمعیت‌های خاص و خودکشی/142

 الف) کودکان و نوجوانان/142

 ب) دانشجویان/146

 ج) سالمندان/154

 ارزیابی رفتارهای خودکشی/154

 مدیریت رفتارهای خودکشی/159

 تکنیک‌های شناسایی افکار خودکشی/163

 مدل هفت مرحله‌ای رابرت در مداخله در خودکشی/166

 نکاتی در رابطه با بیماران سایکوتیک که افکار خودکشی دارند/169

 مشاوره با خانواده (نحوه اطلاع‌رسانی خبر خودکشی به خانواده)/ 170

 فصل هفت: بازتوانی پس از اقدام به خودکشی/175

 بیان احساسات فرد پس از اقدام به خودکشی/177

 اولین گام فکر کردن است/185

 در خصوص تلاش برای خودکشی با دیگران صحبت کنید./ 187

 پاسخ به پرسش‌های سخت/189

 تثبیت مجدد ارتباط/195

 طرح ایمن چیست/198

 از چه استراتژی‌ها و اقداماتی در طرح ایمن می‌توانم استفاده نمائیم/210

 حفظ امید/217

 حفظ کنترل بر زندگی/218

 معنویت/218

 حفظ سبک زندگی سالم/219

 امید برای سفر ایمن/225

 منابع/233

 

 

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved