ارزيابی تاثير سلامت
نویسنده:
كاترين راس- مارلا اورنشتين- نيشا بوچوي
مترجم:
مسعود كوچاني اصفهاني- روح اله جليلي- مريم سروش- صديقه البرزي
سال نشر:
1400
صفحه:
325
نوبت چاپ:
0

 بخش اول: بستر انجام اتس ادغام سلامت عمومي، برنامه ريزي و سياست گذاري
فصل 1- هدف از انجام اتس- 29

فصل دو: سلامت عمومي و برنامه ريزي اجتماع محلي- 49 

فصل سه: اتس، اتم، اتا و ديگر ارزيابي ها- 73

بخش دوم: مقدمه اي بر مفاهيم اصلي و نمونه هاي كليدي اتس

فصل 4- مرور روش شناختي اتس- 91

فصل 5- مطالعات موردي ايالات  متحده- 107

فصل 6: مطالعات موردي بين المللي- 129

بخش سوم: يدگيري كاربردي: انجام يك اتس

فصل 7- غربالگري- 149

فصل 8- دامنه يابي- 161

فصل 9- ارزيابي- 179

فصل 10- توصيه ها- 199

فصل 11- گزارش دهي و انتشار نتايج- 217

فصل 12- ارزشيابي- 231

فصل 13- پايش- 249

فصل 14- مشاركت دادن ذي نفعان و جمعيت هاي آسيب پذير در اتس- 257

بخش  چهارم: امروز و فرداي اتس

فصل 15- اتس و پيدايش فناوري- 275

فصل 16- ظرفيت هاي سازماني بري اتس- 287

فصل 17- نگاهي به آينده- 299

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved