نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فقرزدایی
نویسنده:
راجور.دبیلو.هریس
مترجم:
سید احمد خاتون آبادی - بیژن خلیل مقدم
سال نشر:
1401
صفحه:
190
نوبت چاپ:
2

فصل اول: مفاهيم و تعاريف/5

1-1-فقر چيست، پراكنش جغرافيايي آن چگونه است و هنگامي كه برطرف شود چهسيمايي از خود  برجاي می گذارد؟/5

1-2- شكاف ديجيتالي چيست؟ / 7

1-3- آيا شكاف ديجيتالي فقط به "دسترسي به فناوري" اشاره دارد؟ /12

1-4- كدام يك از فناوري هاي اطلاعات قادر به فقرزدايي هستند؟ / 15

فصل دوم: راهبردهاي توسعه و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات / 23

2-1- رابطه بين توسعه، اطلاعات و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات (ICT) چيست؟ /23

2-2-راهبردهاي موفق در زمينه فقرزدايي با استفاده از ICT كدامند؟/26

فصل سوم: آموزه هايي از تجارب/69

3-1- درس هاي آموخته شده/ 69

3-2- مهمترين ابعاد اجتماعي مرتبط با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات (ICTS) در

راستاي فقرزدايي./73

3-3- مجريان پروژه هاي ICT چگونه مي توانند با جوامع محلي ارتباط برقرار كنند؟./ 77

3-4- ساير ملاحظات مربوط به اجراي پروژه هاي ICTS و/78

3-5- آيا فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات ICTS مي توانند در راستاي فقرزدايي، به

صورت پايدار عمل كنند؟/ 83

فصل چهارم: ايجاد چارچوبي كلي براي فقرزدايي به كمك ICTS و/91

4-1- ابعاد سياست گزاري هاي مرتبط با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات ICTS در زمينه

فقرزدايي/91

4-2- آيا چارچوبي كلي براي تشريح فقرزدايي از طريق فناوري هاي اطلاعات و

ارتباطات ICTS وجود دارد؟/94

فصل پنجم: نتيجه گيري/99

پيوست/ 101

منابع/ 127

منابع براي مطالعه بيشتر/133

واژه نامه./ 137

اختصارها/155

واژه ياب/159

توضيحاتي درباره نويسنده/171

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved