مجموعه سعدالسلطنه در بازار تاریخی قزوین
نویسنده:
دکتر اصغر محمد مرادی با همکاری آتس‌سا امیرکبیریان و رضا طاهر دهلر
مترجم:
_
سال نشر:
1400
صفحه:
240
نوبت چاپ:
1

پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای سعدالسلطنه با مشارکت سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین و صندوق حفظ و احیاء و بهر هبرداری از اماکن تاریخی کشور انجام گردیده است. در همین راستا، دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مشاور راهبردی پروژه انتخاب شده و به ایفای مسئولیت پرداخته است. در حین اجرای پروژه و در مراحل مختلف، مشاوران و پیمانکاران متفاوتی با سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین همکاری داشته اند. این کتاب، مجموعه ای از تاش تمامی مشاوران و پیمانکارانی است که در پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای سعدالسلطنه مشارکت و همکاری داشته اند و سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، اطلاعات و نتایج صورت گرفته را جهت غن یتر نمودن این اثر در اختیار مؤلف قرار داده است.

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه 

-1-1 مقدمه

-2-1 تعریف و تحدید موضوع 

-3-1 اهداف و راهبردهای مرمت و احیاء مجموعه سعدالسلطنه 

بخش دوم: مطالعات تاریخی شکل گیری شهر قزوین و کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه

-1-2 پیشینه تاریخی شهر قزوین و شکل گیری مجموعه 

-2-2 پیشینه تاریخی احداث مجموعه سعدالسلطنه 

-3-2 اقتصاد شهر قزوین در دوره قاجار و جایگاه مجموعه سعدالسلطنه 

بخش سوم: موقعیت مجموعه سعدالسلطنه در شهر قزوین

-1-3 نگاهي گذرا و تاريخي به محدوده بازار قزوين 

-2-3 وجود محدوديت ها در محدوده مداخله 

-3-3 فضاهاي شهري در محدوده طرح 

بخش چهارم: طرح راهبردی بازار و مجموعه سعدالسلطنه 

-1-4 طرح راهبردی مرمت و احیاء بازار قزوین

-2-4 اهداف طرح راهبردی مرمت و احیاء مجموعه سعدالسلطنه 

-3-4 سعدالسلطنه به عنوان بخشی از فضای شهری و رویدادهای مدنی 

-4-4 وجوه گوناگون نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های موجود در مجموعه 

-5-4 مدیریت شهری و مشارکت 

-6-4 اهداف و نیازهای مرمت و احیاء مجموعه سعدالسلطنه در چهارچوب طرح راهبردی 

-7-4 راهبردهای مربوط به امکان سنجی فعالیت های فرهنگی، تجاری و اقامتی در مجموعه سعدالسلطنه 

-8-4 راهبردهای مربوط به کاربری، فعالیت و موارد فنی در مجموعه سعدالسلطنه 

بخش پنجم: تملک و مدیریت اجرای طرح 

-1-5 نظام هماهنگی، تصمیم سازی و نظارت بر اجرای طرح 

-2-5 سازوکار اجرای طرح 

-3-5 اجرای طرح های مرمتی و نقش استادکاران در تحقق اهداف طرح

بخش ششم: معرفی مجموعه شامل معرفی فضاها، آسیب ها و مداخلات انجام شده

-1-6 معرفی کلی اجزای مجموعه و نحوه ارتباط فضایی میان بخش های مختلف 

-2-6 معرفی اجزا و بخش های مختلف مجموعه 

بخش هفتم: بررسی کلیات طرح های مرمت و احیاء ارائه شده

-1-7 پلان مدیریت کارگاهی مجموعه 

بخش هشتم: احیاء و باززنده سازی مجموعه سعدالسلطنه 

-1-8 احيا به عنوان مهمترين اصل در نگهداري ابنيه فرهنگي - تاريخي

-2-8 مبانی و شرایط مداخله برای احیای مجموعه تاریخی سعداسلطنه 

-3-8 اقدامات و طرح های تهیه شده در راستای احیای مجموعه سعدالسلطنه 

-4-8 مطالعات احیای مجموعه سعدالسلطنه 

بخش نهم: پیوست تصاویر قبل و بعد از مرمت 

منابع و ماخذ: 

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved