لوگو نسل 8
نویسنده:
نیما پور فرهاد
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
160
نوبت چاپ:
1

-

فصل اول:آشنایی با ابزار دقیق.................................................................... 11
اتوماسیون صنعتی.................................................................................... 13
سیگنال................................................................................................... 13
انواع سیگنال............................................................................................ 14
حسگر..................................................................................................... 15
حسگرهای تماسی.................................................................................... 15
حسگرهای غیر تماسی.............................................................................. 16
ترانسدیوسر.............................................................................................. 17
ترانسمیتر................................................................................................ 17
فصل دوم: معرفی سخت افزار لوگو................................................................................ 19
قابلیت های لوگو 8.................................................................................... 21
ارتباط با اترنت......................................................................................... 22
منبع تغذیه.............................................................................................. 22
ماژول اصلی............................................................................................. 23
مد لهای لوگو.......................................................................................... 23
ماژول توسعه ورودی و خروجی................................................................. 24
کارت حافظه............................................................................................ 24
کابل اینترفیس........................................................................................ 25
فصل سوم: نصب لوگو.................................................................................. 27
نصب....................................................................................................... 29
جدا سازی............................................................................................... 29
8 لوگو نسل 8 LOGO 0BA8
اتصال ورودی ها به لوگو ............................................................................ 30
روشن کردن لوگو..................................................................................... 33
فصل چهارم: زبان های برنامه نویسی........................................................... 35
37......................................................................................................LAD
38.......................................................................................................FBD
عناصر برنامه نويسي................................................................................. 38
فصل پنجم: ثابت ها 39.............................................................. Constants
بلوک 41............................................................................................. Input
بلوک 43...................................................................................Curser Key
بلوک 44..............................................................................................High
بلوک 44.............................................................................................. Low
بلوک 44.......................................................................................... Output
بلوک 46..........................................................................Open Connectors
بلوک 47............................................................... Logo TD Function Key
بلوک 48.............................................................................................Flags
بلوک 50...............................................................................Analog Inputs
بلوک 51............................................................................Analog Outputs
بلوک 52................................................................................Analog Flags
فصل ششم: توابع........................................................................................ 53
55...................................................................................... Basic function
تابع 55...............................................................................................AND
تابع 56.................................................................................................OR
تابع) 57....................................................................................AND (Edge
تابع ) 59........................................................................ NAND (Not-AND
تابع 60................................................................................ )Edge) NAND
تابع ) 62...............................................................................NOR (Not-OR
تابع 63..............................................................................................XOR
تابع 64..............................................................................................NOT
65................................................................................... Special Function
طالبم تس هرف 9
فصل هفتم: توابع ویژه................................................................................. 67
حروف اختصاری ...................................................................................... 69
تایمر 71................................................................................... On – Delay
تایمر 73...................................................................................Off – Delay
تایمر 75............................................................................... On/Off-Delay
تایمر 77......................................................................Retentive On-Delay
تایمر ) 79.......................................................Wiping Relay (Pulse Output
تایمر 80......................................................Edge Triggered Wiping Relay
تایمر 82...............................................................................Weekly Timer
تایمر 84.................................................................................Yearly Timer
تایمر 86...................................................... Synchronous Pulse Generator
تایمر 87....................................................................... Random Generator
تایمر 89.............................................................Stairway Lighting Switch
تایمر 91...............................................................Multiple Functio Switch
شمارنده 93.............................................................Up and Down Counter
شمارنده 95......................................................................... Hours Counter
شمارنده 97....................................................................Threshold Trigger
تابع 99..............................................................Analog Threshold Trigger
تابع 102...............................................................Mathematic Instruction
تابع 104...........................................................................................PWM
تابع 106.............................................................................. Average Value
تابع 107......................................................................................Max/Min
تابع 109.....................................................................Analog Comparator
تابع 112........................................................ Analog Differential Trigger
تابع 114........................................................................Analog Watchdog
تابع 116......................................................................... Analog Amplifier
تابع 118................................................................................PI Controller
تابع 121.............................................................................. Analog Ramp
تابع 123...............................................................................Analog MUX
تابع 125............................................................................Latching Relay
تابع 126...................................................................................Pulse Relay
تابع 128.............................................................................Message Texts
10 لوگو نسل 8 LOGO 0BA8
130...........................................................................................Bar Graph
تابع 132........................................................................................ Softkey
تابع 134...............................................................................Shift Register
تابع 135..................................................... Analog Math Error Detection
تابع 137...............................................................Float/Integer Converter
تابع 139...............................................................Integer/Float Converter
بلوک 140....................................................................................Data Log
فصل هشتم: شبکه و ارتباطات................................................................. 141
بلوک 143...........................................................................Network Input
بلوک 146................................................................Network Analog Input
بلوک 148........................................................................ Network Output
بلوک 150............................................................Network Analog Output
عیب یابی............................................................................................. 152
تابع 153.............................................................................................UDF
ارتباط با لوگو........................................................................................ 155
اتصال لوگو از طریق کابل شبکه به کامپیوتر............................................. 156
مراجع...................................................................................................


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved