محاسبات انتگرالی
نویسنده:
میرصادق سیدصادقی
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
96
نوبت چاپ:
1

مشکلات عدیده ای که اکثر دانشجویان بخاطر عدم آشنایی کافی با مباحث انتگرال در مباحث مختلف درسی به خاطر نقش اساسی مبحث انتگرال دارند و این کتاب می تواند مشکلات آنها را حل کند

پیشگفتار مولف... 7

تعریف انتگرال.. 8

چند ویژگی مهم در انتگرال.. 9

تغییر متغیر مناسب... 10

محاسبه . 12

محاسبه . 13

محاسبه  و . 14

تمرین 1. 15

انتگرال توابع مثلثاتی با توانهای اول، دوم، سوم و چهارم. 15

انتگرال توابع مثلثاتی با توان .. 20

محاسبه انتگرال . 22

محاسبه انتگرال . 24

محاسبه انتگرال . 26

محاسبه انتگرال  و . 29

محاسبه انتگرال  و . 29

انتگرال توابع هیپربولیک... 31

تمرین 2. 34

انتگرال جزء به جزء 35

تمرین 3. 43

محاسبه انتگرال  و  و . 44

تغییر متغیر مثلثاتی.. 48

تمرین 4. 53

محاسبه ............................... 53

تمرین 5. 56

محاسبه ..................................... 56

انتکرال توابع کسری.. 57

تمرین 6. 71

محاسبه انتگرال دوجملهای دیفرانسیلی.. 72

انتگرال معین.. 75

قضایای بنیادی انتگرال: 77

انتگرال معین توابع شامل قدر مطلق: 79

انتگرال معین توابع شامل جزء صحیح: 80

تقریب زدن مجموعهای متناهی به کمک انتگرال.. 83

انتگرالهای ناسره 85

تمرین 7: 86

مشتق انتگرال نسبت به پارامتر موجود در تابع انتگرال.. 87

تابع گاما 90

تابع بتا 92

منابع و مآخذ. 95

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه رياضی و آمار
رياضی و آمار

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved