راهنمای تغییر اقلیم برای مدیران جنگل
نویسنده:
فائو
مترجم:
پدرام عطارد- هاشم سلیمی- ویلما بایرام زاده
سال نشر:
1400
صفحه:
164
نوبت چاپ:
1

با نگریستن به تاریخ تمدن‌های گذشته در می‌یابیم که بسیاری از آنها نه به علت هجوم اقوام دیگر، بلکه به سبب فرسایش خاک، خشکسالی، بیماری، آفات و دیگر پدیده‌هایی که به اصطلاح خشم طبیعت نامیده می‌شدند، از صفحه روزگار محو شده‌اند! بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی، کشاورزی مخرب، دامداری غیر اصولی و بسیاری دیگر از فعالیت‌های نامناسب انسان، سرزمین‌های حاصلخیز و زندگی بخش را به جولانگاه آشفتگی‌های محیط‌زیستی تبدیل می‌کنند؛ آشفتگی‌هایی که زندگی را برای انسان دشوار و در نهایت ناممکن می‌سازند. تاریخ گذشتگان آموزگار خوبی برای جوامع امروز است. ما می‌توانیم و باید برخلاف روش‌های نسنجیده گذشتگان با محیط‌زیست خود برخورد کنیم.

 

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) کتاب حاضر را با هدف مبارزه با تغییر اقلیم و سازگاری با اثرات آن در رابطه با جنگل‌ها منتشر کرده است.

 

همه افرادی که درگیر مدیریت زمین‌های جنگلی یا استفاده از منابع جنگلی هستند، مخاطبان اصلی این کتاب به شمار می‌آیند؛ از جمله مدیران دولتی، مراکز آموزشی، متخصصان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع‌محلی که منافعشان از کالاها و خدمات متعدد حاصل از جنگل تأمین می‌شوند.

 

سند پیش رو، پیشنهاداتی اجرایی را برای سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش اثرات آن به صورت موضوعی در موارد ذیل ارائه می‌کند: حاصلخیزی جنگل، تنوع‌زیستی، دسترسی به آب و کیفیت آن، آتش‌سوزی، آفات و بیماری‌ها، رویدادهای آب و هوایی شدید، بالا آمدن سطح آب دریاها و نیز ملاحظاتی اقتصادی، اجتماعی و سازمانی.

 

این کتاب به زبانی ساده نوشته شده است و مترجمان نیز کوشیده‌اند تا اصطلاحات علمی درون متن را در پاورقی به گونه‌ای تعریف کنند که هر خواننده‌ای بتواند از مطالب کتاب بهره ببرد.

فصل اول: مقدمه21، مخاطبان و اهداف22، دامنه 23، محتوا و سازمان 24

فصل دوم: تغییر اقلیم و جنگل ها 27، تغییر اقلیم و برنامه ریزی 27، جنگل ها و چرخۀ جهانی کربن 27، سازگاری و کاهش در جنگل داری 30، پیامدهای تغییر اقلیم برای مدیران جنگل 32

فصل سوم: مدیریت پایدار جنگل و رویکردهای مربوطه برای نشان دادن واکنش موثر به تغییر اقلیم 37، مدیریت پایدار جنگل 37، مدیریت انطباقی 37، رویکردهای چشم انداز محور 39، همکاری ها و رویکردهای مشارکتی 40، سیاست های جهانی، منطقه ای و ملی تغییر اقلیم 40،

فصل چهارم: پاسخ های مدیریتی به تغییر اقلیم 45، ارزیابی آسیب پذیری و مخاطرات مربوط به پیامدهای تغییر اقلیم و گزینه های کاهش 47، ارزیابی آسیب پذیری و مخاطرات 48، ارزیابی گزینه های کاهش 50، چارچوب راهنمایی برای اقدامات سازگاری52، حاصلخیزی جنگل  55، تنوع زیستی 58، کیفیت آب و دسترسی به آن 62، آتش سوزی 67، آفات و بیماریها 73، رویدادهای آب و هوایی شدید 77، بالا آمدن سطح دریا 81، ملاحظات اجتماعی 85، ملاحظات اقتصادی 85، ملاحظات سازمانی 95، چارچوب راهنمایی برای اقدامات کاهش 98

فصل پنجم: پایش و ارزیابی 111

فصل ششم: نتیجه گیری 123

پیوست 1/واژه نامه

پیوست 2/ابزارهای دانش 139

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی منابع طبیعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved