زبان تخصصی علوم اجتماعی
نویسنده:
یحیی علی بابائی- غلامرضا جمشیدیها
مترجم:
.
سال نشر:
1400
صفحه:
220
نوبت چاپ:
5

علوم اجتماعي همواره بستر تبيين مسائل مختلف اجتماعي در جوامع بوده و به همين دليل در زمره يكي از مهمترين رشته هاي علوم انساني قرار گرفته است. در دهه هاي اخير، نياز به علوم اجتماعي و كاربرد آن در توسعه اجتماعي جامعه، باعث توجه روزافزون به اين حوزه از علم گرديده است.

دانشگاه هاي ايران نيز در سال هاي اخير، به توسعه اين دانش اهتمام زيادي ورزيده اند، در عين حال علوم اجتماعي در ايران با پشت سر گذاشتن چند دهه از تولد خود همچنان به توليدات آموزشي جهت گسترش و تكوين نيازمند است. جهاددانشگاهي در كنار دانشگاههاي كشور وظيفه توسعه و تكوين علوم اجتماعي از يك سو و حل مسائل و مشكلات جامعه از سوي ديگر را برعهده گرفته است.

كتاب حاضر در بيست فصل تنظيم شده است و به مباحثي با عناوين جامعه شناسي در كل، روش هاي جامعه شناسي، فرهنگ، شخصيت، اجتماعي شدن، ميل جنسي، نظم اجتماعي، گروه ها، نهاد اجتماعي، خانواده، جامعه شناسي دين، نهاد تعليم و تربيت، نهاد اقتصادي – سياسي، طبقات اجتماعي، تحرك اجتماعي، نژاد، جمعيت شناسي، اجتماع، رفتار جمعي و تغيير فرهنگي و اجتماعي مي پردازد.

اين كتاب به همراه واژه نامه فارسي به انگليسي و واژه نامه انگليسي به فارسي دراختيار دانشجويان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي قرار دارد.

كتاب «زبان تخصصي علوم اجتماعي» در 272 صفحه و به قيمت 3950 تومان به چاپ رسيده است.

درس اول: جامعه‌شناسي در كل............................................................................... 1

درس دوم: روش‌هاي جامعه‌شناسي......................................................................... 11

درس سوم: فرهنگ................................................................................................ 19

درس چهارم: شخصيت........................................................................................... 31

درس پنجم: اجتماعي شدن.................................................................................... 41

درس ششم: ميل جنسي...................................................................................... 51

درس هفتم: نظم اجتماعي..................................................................................... 57

درس هشتم: گروه‌ها.............................................................................................. 67

درس نهم: نهاد اجتماعي........................................................................................ 75

درس دهم: خانواده................................................................................................ 83

درس يازدهم: جامعه‌شناسي دين............................................................................ 91

درس دوازدهم: نهاد تعليم و تربيت............................................................................. 103

درس سيزدهم: نهاد اقتصادي – سياسي................................................................... 109

درس چهاردهم: طبقات اجتماعي............................................................................. 121

درس پانزدهم: تحرك اجتماعي................................................................................. 127

درس شانزدهم: نژاد............................................................................................... 133

درس هفدهم: جمعيت‌شناسي................................................................................ 141

درس هجدهم: اجتماع............................................................................................ 147

درس نوزدهم: رفتار جمعي...................................................................................... 157

درس بيستم: تغيير فرهنگي و اجتماعي..................................................................... 173

واژه‌نامه فارسي به انگليسي................................................................................... 183

واژه‌نامه انگليسي به فارسي..........................................................


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved