» گزارش اجمالی جشنواره کتاب سال دانشجویی
امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401

 

نگاهي به بيست و هفت دوره جشنواره كتاب سال دانشجويي

جشنواره كتاب سال دانشجويي با هدف شناسايي و معرفي دانشجويان مولف و مترجم (با همكاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذيربط) از سال 1373 آغاز و تاكنون بيست و هفت دوره اين جشنواره مهم و تأثيرگذار، برگزار گرديده است. در سال‌هاي اخير با تلاش سازمان انتشارات جهاددانشگاهي، ضمن گسترش جشنواره به کليه رشته‌ها‌، در بخش ويژه نيز موضوعات و مسائل مهم كشور و جهان مطرح و آثار چاپ شده دانشجويي مرتبط با اين موضوعات، توسط اساتيد دانشگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و طي مراسمي (عموماً در ايام هفته كتاب) از برترين آثار نگارش يافته تقدير بعمل مي‌آيد.

بخش‌هاي جشنواره

1ـ بخش اصلي:

اين بخش شامل شش گروه به شرح زير است:

  1 ـ گروه علوم پايه: فيزيك، شيمي، زيست‌شناسي، زمين‌شناسي، رياضي و...

  2 ـ گروه علوم كشاورزي و منابع طبيعي: زراعت، صنايع چوب، باغباني، دامپروري و...

  3 ـ گروه هنر و معماري: معماري، نقاشي، موسيقي، عكاسي و ...

  4 ـ گروه فني و مهندسي: كامپيوتر، الكترونيك، عمران، مكانيك، صنايع و...

  5 ـ گروه علوم پزشكي و دامپزشكي: پزشكي، دندان‌پزشكي، دام‌پزشكي، پرستاري، مامايي و ...

  6 ـ گروه علوم انساني: دين و فلسفه، زبان و ادبيات، روان‌شناسي، حقوق و علوم سياسي، تاريخ، مديريت و اقتصاد، علوم اجتماعي، تربيت‌بدني و ...

 

2ـ بخش ويژه: این بخش هر سال با توجه به نیازهای کشور و اولویت های دبیرخانه موضوعاتی فراخوان می شوند. در جشنواره بیست و هفتم، بخش ويژه، به آثار نگارش‌يافته با موضوعات مطالعات رسانه، اخلاق حرفه ای، مدیریت بحران، مطالعات فرهنگی اختصاص يافته است.

 

انتخاب ناشران برتر:

    دبیرخانه جشنواره در این دوره نیز، به‌سان دوره‌های پیشین، به‌منظور تجلیل از فعالیت و تلاش‌های ناشران دانشگاهی، از میان انتشاراتی که بیشترین اهتمام را در نشر آثار دانشجویی داشته‌اند، ناشر یا ناشرانی را به‌عنوان ناشر برتر انتخاب کرده و از ایشان تقدیر به‌عمل می‌آورد.

 

تقدیر از استاد خادم کتاب:

در این بخش با تشخیص شورای علمی جشنواره و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، یکی از اساتید برجسته کشور که در عرصه کتاب و نشر فعالیت شاخص داشته‌اند، مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

 

طي بيست و هفت دوره گذشته، تعداد 10243 عنوان كتاب به دبيرخانه رسيده است. از اين تعداد، 486 كتاب تحت عنوان اثر برگزيده به جامعه دانشگاهي معرفي شده است.

 

 

 توزیع فراوانی آثار رسیده به دبیرخانه کتاب سال دانشجویی در بیست و هفت دوره

 

دوره

سال

تعداد عناوين كتاب‌هاي دريافتي

تعداد برگزیدگان

اول

1373

167

20

دوم

1374

98

6

سوم

1375

158

22

چهارم

1376

80

18

پنجم

1377

161

27

ششم

1378

224

35

هفتم

1379

200

23

هشتم

1380

282

36

نهم

1381

348

36

دهم

1382

583

40

يازدهم

1383

535

33

دوازدهم

1384

435

14

سيزدهم

1385

501

15

چهاردهم

1386

540

17

پانزدهم

1387

541

16

شانزدهم

1388

502

14

هفدهم

1389

469

12

هجدهم

1390

354

14

نوزدهم

1391

219

9

بیستم

1392

406

15

بیست‌و‌یکم

1393

408

15

بیست‌و‌دوم

1394

594

10

بیست‌وسوم

1395

629

12

بیست و چهارم

1396

660

11

بیست و پنجم

1397

631

9

بیست و ششم

1398

518

7

بیست و هفتم

1399

465

5

جمع كل

10243

486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  آثار رسيده بیست و هفتمین جشنواره کتاب سال دانشجويي

در بیست و هفتمین جشنواره کتاب سال دانشجویی نیز تعداد 465 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره واصل گردید. پس از بررسی و ارزیابی توسط آثار تیم‌های داوری هیات داوران، تعداد 5 اثر را به عنوان اثر برگزیده و 15 اثر را به عنوان اثر شایسته تقدیر اعلام کرد.

 

جدول فراوانی آثار جشنواره بیست و هفتم به تفکیک گروه‌های علمی

ردیف

گروه ها

تعداد آثار

نوع اثر

ترجمه

تألیف

1

علوم انسانی

219

73

146

2

هنر و معماری

25

10

15

3

علوم پایه

21

9

12

4

فنی و مهندسی

32

11

21

5

کشاورزی و منابع طبیعی

12

3

9

6

علوم پزشکی و دامپزشکی

127

73

54

7

بخش ویژه

29

4

25

جمع کل

465

183

282