» شکایات
امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401

 کاربران گرامی می توانند درصورت داشتن هرگونه انتقاد - پیشنهاد و شکایت از نحوه عملکرد سایت سازمان انتشارات مراتب را با شماره تلفن 66971184 و یا با آدرس الکترونیکی info@isba.ir این سازمان اعلام نمایند.