» تماس با ما
امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401

نام واحد

مسئول مربوطه

تلفن

داخلی
021-66952948

رئیس سازمان انتشارات

آقای دکتر علی اکبرزاده

021-66487159

2119

معاونت پژوهش و برنامه ریزی
آقای دکتر اسدی 021-66491338 2206
معاونت ارتباطات و بازاریابی

آقای خادم

021-66958299

2198

مدیر اطلاع رسانی خانم مبینی 021-66971184 2207
مدیر توزیع آقای دیداری 021-66965017 2205

دبیرخانه دائمی کتاب و پایان‌نامه سال دانشجویی

آقای خلیلی

021-66952727

2212

تولید و چاپ

آقای شمس

021-66958381

2211

معاونت پشتیبانی

آقای مومنی

021-66460505

2200

فروشگاه کتاب

آقای زنده شو

021-66965017

-