مشخصات کتاب

نوشتار(شماره 2) : پرونده ویژه بررسی و نقد آثار استاد محمدرضا حکیمی
نوشتار(شماره 2) : پرونده ویژه بررسی و نقد آثار استاد محمدرضا حکیمی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 200
شابک: 11111111
سال نشر: 1400
تعداد صفحه: 203
قیمت: 450000 ریال
فصل: پاییز

فهرست کتاب

معرفی کتاب