مشخصات کتاب

خودگردانی مالی دانشگاه ها
خودگردانی مالی دانشگاه ها
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: شادی روحانی، زهرا رشیدی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004604765
سال نشر: 1400
تعداد صفحه: 220
قیمت: 660000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

معرفی کتاب