انتصاب رییس و دبیران دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در حکمی رییس، دبیر اجرایی، دبیر علمی و رییس شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر را منصوب کرد.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در حکمی دکترحامد علی اکبرزاده را به عنوان رییس، دکترتوحید اسدی را به عنوان دبیر اجرایی، دکترسیدسعید هاشمی را به عنوان دبیر علمی و دکترجمال رحیمیان را به عنوان رییس شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر را منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

امید است با استفاده حداکثری از تجارب موجود، در ارتقاء و گسترش روزافزون پژوهش‌های نشر و انجام این وظیفه مهم، موفق و موید باشید.