» جشنواره پایان نامه سال دانشجویی - اسامي پايان نامه ها
امروز سه شنبه 4 آبان 1400
جستجو در: دوره: موضوع: وضعيت:
جستجو بر حسب: کلمه مورد جستجو :            
ارایه الگوهای کالبدی مبتنی بر معماری زمینه گرا جهت طراحی مجتمع مسکونی در شهر کاشان  
نگارنده: سید امیررضا نظام دوست
موضوع: هنر ومعماری - معماری ایرانی و اسلامی
دانشگاه: علم و فرهنگ تهران
استاد راهنما: دکتر علی یاران
سال دفاع: 1397
تدوین الگوی توسعه مالی دانشگاه: مورد دانشگاه تهران  
نگارنده: سعید منجم زاده
موضوع: علوم انسانی - سیاستگذاری علم و فناوری
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
اثربخشی غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت های اجتماعی كودكان خودمانده و تاب آوری و ابراز هیجان خواهران و برادران آنان  
نگارنده: الهام شفیعی
موضوع: علوم انسانی - فرهنگ عمومی و آسیب های اجتماعی
دانشگاه: --
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
ارزیابی تمنای جاودانگی در مواجهه با مرگ از دیدگاه اونامانو  
نگارنده: فائزه پورمحمدی
موضوع: عاوم انسانی - علوم انسانی اسلامی
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
رابطه بین عملكرد اقتصادی و عملكرد زیست محیطی در كشورهای منتخب  
نگارنده: محمود دهقان زاد
موضوع: بخش ویژه - محیط زیست
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
انسان دانشگاهی ایرانی: تبیین دگر آیینی میدان جامعه شناسی در ایران  
نگارنده: مسلم قماشلویان
موضوع: علوم انسانی - فرهنگ عمومی و آسیب های اجتماعی
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
تغییر گفتمانی كاندیداهای پیروز در انتخابات (مقایسه گفتمان های دور اول و دور دوم)  
نگارنده: بهناز راشدی اشرفی
موضوع: علوم انسانی - مطالعات فرهنگی
دانشگاه: --
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
زبان اینترنتی فارسی: تولد یك گونه زبانی جدید در بستر شبكه های اجتماعی آنلاین  
نگارنده: سمیه چایچی
موضوع: بخش ویژه - فضای مجازی و یادگیری الکترونیک
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
چالش های دینداری و چارچوب اخلاقی در دانش آموختگان مدارس مذهبی نوین  
نگارنده: فاطمه اجاره دار
موضوع: علوم انسانی - فرهنگ عمومی و آسیب های اجتماعی
دانشگاه: --
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی در ایران با تأكید بر ساختار سنی جمعیت، ۹۴-۱۳۸۴  
نگارنده: نادر مطیع حق شناس
موضوع: علوم انسانی - فرهنگ عمومی و آسیب های اجتماعی
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
بازنمایی تصویر دانشمندان در هالیوود  
نگارنده: محمدعباس جوادی نوبندگانی
موضوع: علوم انسانی - ارتباطات و رسانه
دانشگاه: --
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
بررسی مفهوم عدالت توزیعی در اندیشه آیت الله سید محمد باقر صدر  
نگارنده: امین اقرلو
موضوع: عاوم انسانی - علوم انسانی اسلامی
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
مطالعه روایت های جنگ ایران و عراق در رمان های ایرانی: مقایسه رمان های منتخب در دو دوره زمانی (۱۳۸۴ -۱۳۶۰) و ( ۱۳۹۴ – ۱۳۸۴)  
نگارنده: شعبان پیرحیاتی
موضوع: علوم انسانی - ادبیات معاصر
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
مدلسازی و كنترل سیلابها در مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار  
نگارنده: یزدان یاراحمدی
موضوع: بخش ویژه - اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
پیش بینی بازار سهام سلامت با استفاده از روش های یادگیری ماشین  
نگارنده: سید محمد علی قریشی
موضوع: فنی و مهندسی - کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
مدلسازیی عرضه پایدار انرژی الكتریكی برای ایران با تاكید بر ایجاد بورس انرژی الكتریكی منطقه ای و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر(بیوانرژی)  
نگارنده: علیرضا حیدری
موضوع: علوم انسانی - سیاستگذاری علم و فناوری
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
بررسی زیبایی شناختی (Reuse) و (Upcycle) در آثار هنرمندان معاصر (با تاكید بر ده اثر از ده هنرمند)  
نگارنده: پیام صیادی
موضوع: هنر ومعماری - هنر ایرانی و اسلامی
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
همسایگی انعطاف پذیر در مجموعه های مسكونی؛ طراحی مجموعه مسكونی در محله ی عودلاجان  
نگارنده: غزاله اقبالی نمین
موضوع: هنر ومعماری - معماری ایرانی و اسلامی
دانشگاه: --
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
سنتوری هلالی(خورشیدی)در معماری ایران؛ بررسی كالبد و معنا نمونه موردی: دارالخلافه ناصری  
نگارنده: فریده كلهر
موضوع: هنر ومعماری - معماری ایرانی و اسلامی
دانشگاه: -
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
بررسی سیر تحول سنتور نوازی در بستر فرهنگی-اجتماعی از دهه ی ۴۰ تا آخر دهه ی ۸۰ «با تمركز بر فرامرز پایور»  
نگارنده: محمود حسینی جعفری
موضوع: هنر ومعماری - هنر ایرانی و اسلامی
دانشگاه: --
استاد راهنما: -
سال دفاع: -
1 از 25