تصمیم گیری در عرصه کسب و کار
نویسنده:
دکتر احمد رضا قسمی
مترجم:
-
سال نشر:
1393
صفحه:
180
نوبت چاپ:
1

 

پیشگفتار / 1
فصل نخست: کلیات تصمیم گیری / 5
مقدمه / 6
تعریف تصمیم گیری / 7
سیر تحولات تاریخی تصمیم گیری / 9
رویکرد های مختلف علوم انسانی به تصمیم گیری / 15
حجایگاه تصمیم گیری در مدیریت / 16
مراحل فرایند تصمیم گیری / 18
تکنیک های تصمیم گیری / 26
فصل دوم: سنخ شناسی انواع تصمیمات / 35
مقدمه / 35
تصمیمات فردی و گروهی / 36
تصمیمات شخصی در برابر تصمیمات سازمانی / 48
تصمیمات برنامه ریزی شده و تصمیمات برنامه ریزی نشده / 48
تصمیمات عملیاتی تصمیمات استراتژیک و تحلیل سناریو / 50
تصمیمات شهودی در برابر تصمیمات عقلایی / 54
تصمیمات حل مشکل در برابر تصمیمات فرصت طلبانه / 56
تصمیم گیری در شرایط اطمینان در برابر شرایط ریسک / 58
تصمیمات بحرانی در مقابل تصمیمات عادی / 58
مدل های راهبرد چندگانه تصمیم گیری در مقابل تک فرایندی / 59
تصمیمات ساخت یافته در مقابل تصمیمات غیر ساخت یافته / 61
فصل سوم:  مدل ها و الگوهای تصمیم گیری / 69
مقدمه/ 70
انواع مدل های تصمیم گیری / 70
الگوها و نظری های تصمیم گیری / 74
نظریه عقلایی محض اقتصادی یا کلاسیک تصمیم گیری / 74
الگوی عقلایی محدود یا نظریه تصمیم گیری رضایت بخش / 81
مدل رفتاری تصمیم گیری / 83
الگوی تصمیم گیری مرحله ای / 85
مدل تغییرات جزئی / 86
الگوی مختلط یاا ترکیبی تصمیم گیری / 87
الگوی ماوراء عقلایی مبتنی بر قدرت فردی / 88
الگوی کارنگی / 88
الگوی نظام ناشناخته یا مدل آشفته / 91
مدل سیستم های باز تصمیم گیری / 93
مدل تصمیم گیری در نظریه آشوب / 96
الگوی سطل زباله / 100
فصل چهارم: عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیمات / 109
مقدمه / 110
عوامل مؤثر در تصمیم گیری / 110
موانع و مشکلات تصمیم گیری / 118
محدودیت های فیزیولوژیک / 122
چرخهزیستی و کرنوبیولوژی/122
راهکارهای عملی تقویت تمرکز فکری /128
فصل پنجم: تکنیک های تصمیم گیری / 143
مقدمه / 144
مبانی معرفت شناختی / 146
تحلیل روش شناسی در پژوهش های عملیاتی / 150
منابع و مأخذ / 167
 
 
دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی مدیریت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved