» كتاب هاي در دست چاپ
امروز دوشنبه 4 بهمن 1395
چهار شنبه 20 مرداد 1395
 نقش ذهن در تغییر سرنوشت
نويسنده: صباح فرشاد
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 20 مرداد 1395
 برنامه¬ریزی استراتژيک و عملياتي در سازمان تامین¬اجتماعی
نويسنده: حسین امیری گنجه
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 20 مرداد 1395
 دانشگاه ناب (راهنمای عمل برای متولیان امور دانشگاه‌ها)
نويسنده: باب امیلیانی
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 20 مرداد 1395
 دستورالعمل طراحی و بهینه‌سازی مخازن جمع آوری آب باران در ساختمان‌ها
نويسنده: دکتر هادی معماریان خلیل‌آباد
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 12 خرداد 1395
 كليد شناسايي قارچ‌هاي مولد سفيدك پودري Erysiphales در ايران
نويسنده: دکترمهرداد عباسي- دکتر عباس صلاحی اردکانی
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 12 خرداد 1395
 ارتباط
نويسنده: علی رحیمی
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 12 خرداد 1395
 علوم کشاورزی و محیط‌زیست پایدار
نويسنده: دکتر حسین صادقی
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
123