انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران
ادامه مطلب...
ورود به صفحه مخصوص واحد ها:


خبرنامه
بازدیدکننده محتـرم با عضویت درخبرنامه از آخرین اخبار مطلع شوید:

 
تازه های نشر
اخبار
css3 gallery
آقای حسین زادگان فرماندار ساری از غرفه جهاد دانشگاهی مازندران دیدن کردند.
آقای حسین زادگان فرماندار ساری از غرفه جهاد دانشگاهی مازندران دیدن کردند.
چهار شنبه 8 آذر 1396
نام واحد: مازندران
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
css3 gallery
استاندارمازندران بمناسبت هفته کتاب از انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران دیدن کردند.
بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه بزرگی در ارشاد شهرستان ساری با حضور 40 ناشر استانی و کشوری برگزار شد.انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران با بیش از 300 عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.
سه شنبه 7 آذر 1396
نام واحد: مازندران
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
css3 gallery
حضور انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران در سیزدهمین نمایشگاه کتاب مازندران
انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران با 300عنوان کتاب دانشگاهی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران حضور پیدا کرد.
دوشنبه 18 بهمن 1395
نام واحد: مازندران
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
css3 gallery
بازدید دکتر یونسی معاون سیاسی و امنیتی استان مازندران از غرفه انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران
دکتر یونسی معاون سیاسی و امنیتی استان مازندران از غرفه انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران بازدید کردند.
دوشنبه 24 آبان 1395
نام واحد: مازندران
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HyperLink
HyperLink
کتاب روز
پیوند ها