» شکایات
امروز چهار شنبه 29 اسفند 1397

کاربران گرامی می توانند درصورت داشتن هرگونه انتقاد - پیشنهاد و شکایت از نحوه عملکرد سایت سازمان انتشارات مراتب را با شماره تلفن 66971184 و یا با آدرس الکترونیکی mobini@isba.ir معاون اطلاع رسانی و ارتباطات این سازمان در میان گذاشته و پیگیری نمایند.