» تماس با ما
امروز چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396

نام واحد

مسئول مربوطه

تلفن

داخلی
021-66952948

ریاست سازمان انتشارات

آقای تقوی

021-66487159

119

مسئول دفتر حوزه ریاست

خانم حسین زاده

021-66487159

118

معاونت اطلاع رسانی

خانم مبینی

021-66971184

207

دبیرخانه دائمی کتاب و پایان‌نامه سال دانشجویی

خانم شجاعی

021-66952727

199

سایت

خانم سید مؤمنی

021-66971184

207

شورای بررسی علمی کتاب

آقای دکتر فروزش

021-66952948

-

معاونت پشتیبانی

آقای شریفی

021-66491338

206

تولید و چاپ

خانم امامی

021-66952726

212- 198

امور مالی و اداری

آقای راستی پور  

021-66950505

200-202

فروشگاه کتاب

آقای دیداری

021-66965017

-

واحد توزیع

آقای خادم

021-66958381

-