» بانک کتاب
امروز پنج شنبه 28 دی 1396
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
The 8 Engilsh series  
نویسنده:
قیمت: 155000 ریال
نوبت چاپ: اول
مبانی شناسایی پلی فازیک گونه های میکروبی  
نویسنده: محدثه رمضانی ، مهدی مشتاقی ، شراره حریرچی
قیمت: 70000 ریال
نوبت چاپ:
تجزیه و تحلیل آماری داده ها  
نویسنده: فرشته شعبانی مقدم و زهرا سادات شهرآبادی
قیمت: 125000 ریال
نوبت چاپ: اول
بازار و مدیریت چوب  
نویسنده: دکتر مجید عزیزی
قیمت: 165000 ریال
نوبت چاپ:
شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری  
نویسنده: دکتر محمد ذاکری - دکتراسماعیل اسدی
قیمت: 130000 ریال
نوبت چاپ:
کتاب مقدمه‌ای بر مکانیک مهندسی " استاتیک جلد یک "  
نویسنده: علیرضا کامروز
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ:
شهر اسلامی از اندیشه تا ظهور  
نویسنده: دکتر محمد نبی زاده
قیمت: 255000 ریال
نوبت چاپ:
کلید شناسایی قارچ های مولد سفیدک پودریErysiphales در ایران  
نویسنده: دکتر مهرداد عباسی، دکتر عباس صلاحی اردکانی
قیمت: 50000 ریال
نوبت چاپ:
سموم میکروبی   
نویسنده: فرزانه حسینی- دکتر طیبه اکبری
قیمت: 155000 ریال
نوبت چاپ:
مکانیسم مولکولی سرطان روده بزرگ" سرطان بافت کلورکتال "  
نویسنده: دکتر سید محمود عرب نجفی
قیمت: 185000 ریال
نوبت چاپ:
بستر انگیزه ، خاستگاه اندیشه  
نویسنده:
قیمت: 120000 ریال
نوبت چاپ:
آزمایشگاه شیمی عمومی 1  
نویسنده: یدالله نیک پور قنواتی – نسرین هداوند
قیمت: 45000 ریال
نوبت چاپ:
عناصر در چدن ها  
نویسنده: دکتر ایوب حلوائی
قیمت: 6000 ریال
نوبت چاپ:
ارزش گذاری اقتصادی تالاب ها  
نویسنده: ادوارد بی باربیر – مایک آکرمن
قیمت: ریال
نوبت چاپ:
کنترل و مانیتورینگ با آرد و ینو  
نویسنده: دکتر سید علی رضا اقوامی – میثم خواجوی
قیمت: 220000 ریال
نوبت چاپ: اول
راهنمای عملی قیمت گذاری تجهیزات پزشکی و تشخیص  
نویسنده: کریستوفر دی - پراوینس
قیمت: 120000 ریال
نوبت چاپ: اول
تکنسین داروخانه  (مقدماتی – پیشرفته )  
نویسنده: مهران ملکی
قیمت: 220000 ریال
نوبت چاپ: اول
دستیار دندان پزشک  
نویسنده: مهدی آهمه
قیمت: 240000 ریال
نوبت چاپ: اول
بررسی تاثیر افزودنی ها بر تشکیل کک در  
نویسنده: جی دونگ وانگ
قیمت: 20000 ریال
نوبت چاپ: اول
کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت منابع آب  
نویسنده: دکتر پریسا سادات آشفته – مهندس پروین گلفام
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ:
1 از 39