» بانک کتاب
امروز چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
مربی گری رویکردی اثر بخش در مدیریت منابع انسانی  
نویسنده: سید مهدی الوانی و عبدالصمد خدامی
قیمت: 85000 ریال
نوبت چاپ: اول
مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل  
نویسنده: محیا کاوه و علیرضا آل آقا
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی در مهندسی مالی  
نویسنده: مارک کاپینسکی
قیمت: 135000 ریال
نوبت چاپ: اول
پاکستان  
نویسنده: سید حمزه صفوی
قیمت: 210000 ریال
نوبت چاپ: اول
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ( از تئوری تا عمل)  
نویسنده: دکتر محمد حسین عبدالرحیمان - سمانه دهقان منشادی
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ:
ترکیه مجموعه کشورهای اسلامی  
نویسنده: سید حمزه صفوی
قیمت: 240000 ریال
نوبت چاپ: اول
در آمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران  
نویسنده: امین فرجی/علیرضا نظری
قیمت: 145000 ریال
نوبت چاپ: اول
ارزیابی وضعیت تغذیه: رویکردبالینی  
نویسنده: رضا امانی/میثم عالیپور
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
مبانی نظری معماری و شهر سازی اسلامی  
نویسنده: نسیم اشرافی
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: اول
امارات متحده غربی  
نویسنده: سید حمزه صفوی
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان  
نویسنده: محمد نقی زاده
قیمت: 110000 ریال
نوبت چاپ: اول
شناخت فرهنگ اقوام  ایران زمین  
نویسنده: حمید عامریان
قیمت: 215000 ریال
نوبت چاپ: هشتم
سیاست های دوات های اروپایی در بلوچستان  
نویسنده: مریم ابراهیمی
قیمت: 130000 ریال
نوبت چاپ: اول
تصمیم گیری چند معیاره  
نویسنده: شهلا چوبچیان و هادی مومنی هلالی
قیمت: 75000 ریال
نوبت چاپ: اول
جامعه پذیری دانشگاهی مهارت ها و راهبردهایی برای بهبود کیفیت زندگی و موفقیت دانشگاهی  
نویسنده: مهناز اخوان تفتی و محبوبه السادات کدخدایی
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: 1
حقوق معماری  
نویسنده: هانیه اخوت
قیمت: 220000 ریال
نوبت چاپ: اول
اکولوژی میکروار گانیسم ها  
نویسنده: عباس اخوان سپهی/طیبه اکبری/ نعمان اردلان
قیمت: 230000 ریال
نوبت چاپ: اول
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
نویسنده: بهنام ملکی
قیمت: 175000 ریال
نوبت چاپ: ششم
راهنمای پلی اتیلن  
نویسنده: andrew j/peacock
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ: دوم
دانشگاه ناب  
نویسنده: باب امیلیانی
قیمت: ریال
نوبت چاپ: اول
1 از 37