» بانک کتاب
امروز سه شنبه 10 اسفند 1395
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
اکولوژی میکروار گانیسم ها  
نویسنده: عباس اخوان سپهی/طیبه اکبری/ نعمان اردلان
قیمت: 230000 ریال
نوبت چاپ: اول
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
نویسنده: بهنام ملکی
قیمت: 175000 ریال
نوبت چاپ: ششم
راهنمای پلی اتیلن  
نویسنده: andrew j/peacock
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ: دوم
دانشگاه ناب  
نویسنده: باب امیلیانی
قیمت: ریال
نوبت چاپ: اول
فقه تطبیقی  
نویسنده: محمد جوتد مغنیه
قیمت: 260000 ریال
نوبت چاپ: ششم
خاک تشنه  
نویسنده: حسینعلی بهرامی
قیمت: 260000 ریال
نوبت چاپ: اول
آینده پژوهی مفاهیم ، روش ها، کاربردها  
نویسنده: امید احمدی/زینت قائدی/ابوالفضل خوشحال
قیمت: 130000 ریال
نوبت چاپ: اول
صنعت نفت ،؛گاز و پتروشیمی به زبان ساده  
نویسنده: علی وکیلی،
قیمت: 125000 ریال
نوبت چاپ: 1
حقوق بین الملل بشر و خشونت خانگی  
نویسنده: روناق جی. ای. مک کویگ
قیمت: 180000 ریال
نوبت چاپ: 1
تجارت اسلحه و نقض حقوق بشر  
نویسنده: کرولین یوسف - احمد سمیر حمدانی
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: 1
فرآیند ایجاد کسب و کار در گردشگری  
نویسنده: طیبه نیک رفتار
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: 1
مقدمه ای بر برنامه ریزی استراتژیک کاربردی  
نویسنده: timothy m . nolan ، leonard d. goodstein
قیمت: 125000 ریال
نوبت چاپ: 1
تاریخ اسلام  
نویسنده: علیرضا بهرامی
قیمت: 90000 ریال
نوبت چاپ: اول
فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل  
نویسنده: اسماعیل فلاحی
قیمت: 250000 ریال
نوبت چاپ: اول
حفاظت گیاهان از سرمازدگی و یخبندان  
نویسنده: جلیل هلالی - دکتر موسی رسولی
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: اول
روش تحقیق در تاریخ  
نویسنده: دکتر مریم پویا
قیمت: 125000 ریال
نوبت چاپ: اول
راهنمای پلی اتیلن (جلد اول)  
نویسنده: اندرو ج. پیکاک
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ: اول
1 از 36