» بانک کتاب
امروز چهار شنبه 25 مرداد 1396
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
آنچه که مدرسه را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل می کند  
نویسنده: مارکو کولز
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
شاخص های کلیدی عملکرد  
نویسنده: دیوید پارمنتر
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: دوم
ایپیدمیولوژی تغذیه  
نویسنده: سوانا دانغیان
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
بررسی تاثیر افزودنی ها بر تشکیل کک در Steam Cracking  
نویسنده: jidong wang
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: 1396
مربیگری و ارشاد در سازمان ها  
نویسنده: ناهید نادری بنی
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: 1396
مدیریت رسانه و هویت اجتماعی  
نویسنده: سیده زهرا موسوی
قیمت: 80000 ریال
نوبت چاپ: اول
مهندسی ژئوتکنیک فراساحلی  
نویسنده: E.T.DEAN
قیمت: 360000 ریال
نوبت چاپ: اول
جامعه شناسی سیاسی ایران چالش های هویت ملی در ایران معاصر  
نویسنده: اصغر پرتویی
قیمت: 180000 ریال
نوبت چاپ: اول
مربی گری رویکردی اثر بخش در مدیریت منابع انسانی  
نویسنده: سید مهدی الوانی و عبدالصمد خدامی
قیمت: 85000 ریال
نوبت چاپ: اول
مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل  
نویسنده: محیا کاوه و علیرضا آل آقا
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی در مهندسی مالی  
نویسنده: مارک کاپینسکی
قیمت: 135000 ریال
نوبت چاپ: اول
پاکستان  
نویسنده: سید حمزه صفوی
قیمت: 210000 ریال
نوبت چاپ: اول
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ( از تئوری تا عمل)  
نویسنده: دکتر محمد حسین عبدالرحیمان - سمانه دهقان منشادی
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ:
ترکیه مجموعه کشورهای اسلامی  
نویسنده: سید حمزه صفوی
قیمت: 240000 ریال
نوبت چاپ: اول
در آمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران  
نویسنده: امین فرجی/علیرضا نظری
قیمت: 145000 ریال
نوبت چاپ: اول
ارزیابی وضعیت تغذیه: رویکردبالینی  
نویسنده: رضا امانی/میثم عالیپور
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
مبانی نظری معماری و شهر سازی اسلامی  
نویسنده: نسیم اشرافی
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: اول
امارات متحده غربی  
نویسنده: سید حمزه صفوی
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
نقش مسجد در حیات شهری مسلمانان  
نویسنده: محمد نقی زاده
قیمت: 110000 ریال
نوبت چاپ: اول
شناخت فرهنگ اقوام  ایران زمین  
نویسنده: حمید عامریان
قیمت: 215000 ریال
نوبت چاپ: هشتم
1 از 37