مشخصات کتاب

سیمای دانشگاه
سیمای دانشگاه
موضوع: آموزش و پرورش
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: مهدی عباسی و علیرضا کلانتر مهرجردی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 450000
شابک: 97860046003300
سال نشر: 1399
تعداد صفحه: 211
قیمت: 450000 ریال
فصل: پاییز

فهرست کتاب

 

بررسی امید به آینده و عوامل مؤثر برآن در بین دانشجویان دانشگاه های یزد

ارزیابی فرهنگی دانشجویان اراک

نیازسنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

نیازسنجی فرهنگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه های گلستان

بررسی نیاز های فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد

بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه های یزد بر اساس الگوی آرمانی فارغ التحصیلی شایسته

تجربه زیسته دانشگاه شهید بهشتی در شبکه های اجتماعی مجازی

سنجش مصرف رسانه ای و رضایت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از پیام رسان های داخلی

سنجش مصرف رسانه ای دانشجویان دانشگاه اصفهان

سنجش گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان

بررسی عوامل اجتماعی_فرهنگی مؤثر بر رفتار های ناهنجار دانشجویان دانشگاه های ارومیه

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مشارکت در تشکل های دانشجویی

معرفی کتاب