مشخصات کتاب

نظریه های توسعه شهری و منطقه ای
نظریه های توسعه شهری و منطقه ای
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دکتر محمد علی فیروزی_دکتر سعید ملکی_دکتر هادی علیزاده
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004603362
سال نشر: 1399
تعداد صفحه: 288
قیمت: 550000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 

نظریه های رشد و گسترش شهری

نظریه های شهر و برنامه ریزی شهری

نظریه های طراحی و ساختار شهری

نظریه های نوین برنامه ریزی و آمایش شهری

نظریه های توسعۀ منطقه ای

معرفی کتاب