مشخصات کتاب

بهای حقیقت: چگونه پول بر هنجار های علم تاثیر می گذارد
بهای حقیقت: چگونه پول بر هنجار های علم تاثیر می گذارد
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دیوید. بی. رسنیک
مترجم: طالب جابری
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 9786004603317
سال نشر: 1399
تعداد صفحه: 386
قیمت: 650000 ریال
فصل: تابستان

فهرست کتاب

 

فصل اول: علم و ثروت

فصل دوم: هنجار های علمی

فصل سوم: عینیت علمی

فصل چهارم: پول و هنجار های علم

فصل پنجم: تضاد منافع: چه زمانی افشا کافی نیست؟

فصل ششم: مالکیت فکری: متوازن کردن منافع عمومی و خصوصی

فصل هفتم: انتشار: دسترس پذیری و پاسخ گویی

فصل هشتم: تامین بودجه تحقیق و توسعه از سوی دولت: علم و کالای همگانی

فصل نهم: نتیجه گیری: حقیقت و راستی در پژوهش را ارج نهادن

معرفی کتاب