مشخصات کتاب

کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی
کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دکتر تیمور مرجانی و محمدرضا عباسی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 9786004604603508
سال نشر: 1399
تعداد صفحه: 339
قیمت: 650000 ریال
فصل: تابستان

فهرست کتاب

 

فصل اول: باز طرح چالش های مدیریتی برای احصاء نظام ارزیابی وتوسعه مدیران

فصل دوم: اصول، مبانی، اهداف و کارکرد های کانون های ارزیابی

فصل سوم: طراحی وکاربرد مدل شایستگی ها

فصل چهارم: وظایف، ویژگی های شخصیتی و شایستگی های یک ارزیاب حرفه ای

فصل پنجم: ابزار های ارزیابی

فصل ششم: خطاهای ارزیابی

فصل هفتم: فضا، لوازم و تجهیزات کانون های ارزیابی

فصل هشتم: طراحی و اجزای کانون ارزیابی

فصل نهم: توصیه هایی به ارزیابی شوندگان

فصل دهم: آشنایی با کانون های توسعه

معرفی کتاب