مشخصات کتاب

کتاب چهل؛ چهل برگ از رویداد های فرهنگی جهاد دانشگاهی
کتاب چهل؛ چهل برگ از رویداد های فرهنگی جهاد دانشگاهی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786004603492
سال نشر: 1399
تعداد صفحه: 72
قیمت: _ ریال
فصل: تابستان

فهرست کتاب

 

یادداشت دکتر سید حمیدرضا طیبی_رئیس جهاد دانشگاهی

یادداشت دکتر علیزاده_معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی

دستخط؛ یادداشت معاونان فرهنگی ادوار مختلف جهاددانشگاهی

دستاورد؛ معرفی سازمان ها و مراکز تخصصی فرهنگی جهاد دانشگاهی

دستچین؛ چهل برگ از رویداد های فرهنگی جهاددانشگاهی

دسترنج؛ جهادگران پیشکسوت (بازنشسته) فرهنگی جهاددانشگاهی

رویتاب؛ سامانه بازتاب رویداد های ذمعاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

معرفی کتاب