مشخصات کتاب

فرهنگ بحران : جستار هایی دربارِه نسبت فرهنگ و فاجعه
فرهنگ بحران : جستار هایی دربارِه نسبت فرهنگ و فاجعه
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: آرش حیدری
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 150
شابک: 9786004603225
سال نشر: 1399
تعداد صفحه: 178
قیمت: 370000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 

چرا فرهنگ بحران ؟

فاجعه و حیات فرهنگی

فاجعه و فرهنگ چگونه ابعاد فرهنگی و اجتماعی فاجعه ها را بشناسیم

بحران رسانه ای شده

سیل : خوشه های خشم و امید

افسون بحران زمین گیر شدن در عشق و نفرت توأمان به بحران

تصویر استعمار شده ، تصویر استعمارگر در بحبوحه بحران

نهاد های مدنی : راهی برای مدیریت بحران

هلال احمر ، نظام دانایی و رقبای جدید

ترومای سیل و واکنش هیستریک دولت به آن

انسان شناسی شنوایی ؛ ماتم جمعی و تنهایی اخلاقی حاشیه نشینان اجتماعی

دست کشیدن از رویا

معرفی کتاب