مشخصات کتاب

فرهنگ بحران
فرهنگ بحران
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: آرش حیدری
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004603225
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 178
قیمت: 370000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

چرا فرهنگ بحران؟ / 7

فاجعه و حیات فرهنگی / 13

فاجعه و فرهنگ چگونه ابعاد فرهنگی و اجتماعیِ فاجعه ها را بشناسیم / 21

بحران رسانه ا یشده / 55

سیل: خوشه های خشم و امید / 67

افسون بحران زمین گیر شدن در عشق و نفرتِ توأمان به بحران / 77

تصویر استعمارشده، تصویر استعمارگر در بحبوحۀ بحران / 93

نهادهای مدنی: راهی برای مدیریت بحران / 107

هلا لاحمر، نظام دانایی و رقبای جدید / 117

ترومای سیل و واکنش هیستریک دولت به آن / 129

انسان شناسیِ شنوایی؛ماتم جمعی و تنهاییِ اخلاقیِ حاشیه نشینانِ اجتماعی / 147

دست کشیدن از رؤیا / 161

معرفی کتاب

در مقدمه این کتاب آمده است: پس از فاجعه‌ی سیل بهار 1398 در ایران، به ویژه در استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان و فارس، و حواشیِ مدیریت آن، صاحب‌نظران را بر آن داشته است تا با درنظرگرفتنِ اهمیت و جایگاه فرهنگ در تمام جوانب زیست انسانی، موضوع فرهنگ و بحران را دستور کار خود قرار دهند.

تجربه نشان داده است که راهبردهای مقابله با بلایا و بحران‌های طبیعی و زیست‌محیطی در ایران، با کم‌ترین توجه به عناصر فرهنگی تدوین و اجرا می‌شود و همین بی‌توجهی، دامنه‌ی بحران‌ها را دوچندان می‌سازد. در رابطه‌ی میان فرهنگ و بحران، باید به سه پرسش اساسی پاسخ داد:

1. چگونه می‌توان سویه‌های مثبت فرهنگ را در راستای اثربخشی به فعالیت‌های مقابله با خطرهای بحران‌ها تقویت کرد؟

2. چگونه می‌توان از تأثیرات منفیِ فرهنگ در این زمینه کاست؟

3. چگونه می‌توان راهبردها و اقدامات مقابله با خطرهای بحران را با سویه‌های فرهنگی جامعه همسو ساخت؟

فاجعه و فرهنگ، بحران رسانه ای شده، سیل: خوشه‌های خشم و امید، افسون بحران تصویر استعمارگر در بحبوحه‌ی بحران، نهادهای مدنی: راهی برای مدیریت بحران، هلال‌احمر؛ نظام دانایی و رقبای جدید عناوین فصل های این کتاب می باشد.

گفتنی است کتاب فرهنگ بحران با 178 صفحه به قیمت 37000 تومان به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.