مشخصات کتاب

روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات : درآمدی بر رویکرد های کیفی و کمی
روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات : درآمدی بر رویکرد های کیفی و کمی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: آرتور آسابرگر
مترجم: احسان شاه قاسمی و محمدرضا نیرو
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004603041
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 614
قیمت: 950000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

بخش یک : آغاز

بخش دو : روش های تحلیل متنی

بخش سه : روش های کیفی تحقیق

بخش چهار : روش های تحقیق کمی

بخش پنج : جمع بندی

معرفی کتاب