مشخصات کتاب

سبک های رهبری نوین در سازمان
سبک های رهبری نوین در سازمان
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: راحله چمنی فرد و امین نیک پور
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 9786004602983
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 336
قیمت: 570000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

فصل اول : رهبری

فصل دوم : رهبری تحول گرا( رهبری تحول آفرین)

فصل سوم : رهبری خدمتگزار

فصل چهارم : رهبری معنوی

فصل پنجم : رهبری اخلاقی

فصل ششم : رهبری اصیل( رهبری موثق)

فصل هفتم : رهبری همنوا( رهبری طنین انداز)

فصل هشتم : رهبری زهرآگین( رهبری سمی)

فصل نهم : رهبری هوشمند

فصل دهم : رهبری استراتژیک

فصل یازدهم : رهبری انطباقی( رهبری تطبیقی)

فصل دوازدهم : رهبری کوانتومی

فصل سیزدهم : رهبری ناب

معرفی کتاب