مشخصات کتاب

حقوق کار کاربردی
حقوق کار کاربردی
موضوع: حقوق
نام ناشر: مازندران
نام نویسنده: محمودرضا منفرد
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 4-68-8921-600-978
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 246
قیمت: 300000ریال ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

معرفی کتاب