مشخصات کتاب

بالندگی منابع انسانی: (مروری بر تاریخچه، کارکردهای امروزی و روندهای آینده)‏
بالندگی منابع انسانی: (مروری بر تاریخچه، کارکردهای امروزی و روندهای آینده)‏
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: مازندران
نام نویسنده: سید طاهر فاضلی، روح اله رحمتی نیا، سمانه مهدیزاده‬‬‬
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 8-892186-600-978
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 439
قیمت: 350000ریال ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

معرفی کتاب