مشخصات کتاب

فیزیولوژی بیماری¬های قلبی- عروقی و فعالیت بدنی
فیزیولوژی بیماری¬های قلبی- عروقی و فعالیت بدنی
موضوع: تربيت بدنی
نام ناشر: مازندران
نام نویسنده: حسن عموزاد مهدیرجی، مصطفی بهزاد خامسلو، لیلا ظهرابی کرانی، طالب عموزاد مهدیرجی، منیره خلیلی، ساجده فدائی ریحان¬آبادی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 4-84-8921-600-978
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 210
قیمت: 350000ریال ریال
فصل: پاییز

فهرست کتاب

معرفی کتاب