مشخصات کتاب

حالت گذرای الکترومغناطیسی صاعقه در خطوط انتقال و تجهیزات پست GIS
حالت گذرای الکترومغناطیسی صاعقه در خطوط انتقال و تجهیزات پست GIS
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: مازندران
نام نویسنده: عباداله عموزادمهدیرجی، حسین شاهمرادی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-8921-59-2
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 89
قیمت: 180000ریال ریال
فصل: تابستان

فهرست کتاب

معرفی کتاب