مشخصات کتاب

راهنمای طراحی اجزائ ماشین (بر اساس طراحی اجزاء ماشین نوشته شیگلی- بادیناش)
راهنمای طراحی اجزائ ماشین (بر اساس طراحی اجزاء ماشین نوشته شیگلی- بادیناش)
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: مازندران
نام نویسنده: حامد داداش‌پور کلیجی، علی مقدسی رستمی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 3-81-8921-600-978
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 192
قیمت: 270000ریال ریال
فصل: پاییز

فهرست کتاب

معرفی کتاب