مشخصات کتاب

فرانچایزینگ خلق کسب وکارهاي زنجیره اي
فرانچایزینگ خلق کسب وکارهاي زنجیره اي
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: ریک گراسمن مایکل. جی. کاتز
مترجم: منصوره وهاب زاده- سید ابراهیم دراجی -علی نجار
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004602600
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 296
قیمت: 550000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 بخش اول: خرید و عملیات حق امتیاز...................................................................... 17

فصل 1: اصول اولیه ي حق امتیاز و تغییر چشم انداز به کارگیري و بازاریابی ح قامتیاز........................ 19
فصل 2: انتخاب فرصت حق امتیاز مناسب............................................................................................ 41
فصل 3: ملاحظات قانونی..................................................................................................................... 55
فصل 4: تأمین مالی یا سرمایه گذاري ح قامتیاز................................................................................. 133
فصل 5: موقعیت مکانی، موقعیت مکانی، موقعیت مکانی................................................................. 145
فصل 6: تیم ساخت وساز...................................................................................................................... 163
فصل 7: ساخت یک تیم برنده............................................................................................................ 167
فصل 8: راه اندازي، رشد و پیشرفت.................................................................................................... 173
بخش دوم: کسب وکارتان را حق امتیازي کنید...................................................... 181
فصل 9: اصول حق امتیاز..................................................................................................................... 183
فصل 10 : ملاحظات قانونی حق امتیاز ................................................................................................ 197
فصل 11 : ساخت سازمان حق امتیازي قدرتمند.................................................................................. 219
فصل 12 : طراحی استراتژي براي رشد و پیشرفت............................................................................. 227
فصل 13 : اجتماع حق امتیازي خود را بسازید...................................................................................... 237
فصل 14 : بازاریابی حق امتیاز............................................................................................................... 245
فصل 15 : نکات نهایی در خصوص حق امتیازي کردن کسب وکارتان.............................................. 265
بخش سوم: 10 توصیه براي حق امتیاز: شما باید رشد کنید!............................... 27

معرفی کتاب