مشخصات کتاب

رویکرد کاربردی به کروماتوگرافی گازی در صنایع پتروشیمی و پالایش گاز
رویکرد کاربردی به کروماتوگرافی گازی در صنایع پتروشیمی و پالایش گاز
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: مسعود رضایی – خسرو ولی اقبالی
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786004601184
سال نشر: 1397
تعداد صفحه: 224
قیمت: 150000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

پيشگفتار/15

سخن نگارندگان/17

فصل اول: كروماتوگرافي/19

فصل دوم: كروماتوگرافي گازی/37

فصل سوم: انژکتور/55

فصل چهارم: تجهيزات نمونه‌برداری/67

فصل پنجم: ستون کروماتوگرافي/77

فصل ششم: آشکارساز/99

فصل هفتم: سیستم نمونهگیری/127

فصل هشتم: رايانه در کروماتوگرافي/139

فصل نهم: تجزیه كيفي و کمّی/151

فصل دهم: معرفی دستگاههاي گاز کروماتوگرافي پرکاربرد در  آزمايشگاه صنایع پتروشیمی و پالایش گاز/167

واژهنامه/219

منابع/223

معرفی کتاب