مشخصات کتاب

توسعه کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دکتر کرامت اله اکبری
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: ششم
تیراژ: 500
شابک: -
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 256
قیمت: 180000 ریال
فصل: پاییز

فهرست کتاب

معرفی کتاب