مشخصات کتاب

قبل از واقعه عاقل باشیم
قبل از واقعه عاقل باشیم
موضوع: آموزش و پرورش
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: ویلیام یول
مترجم: سپیده امیدواری
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786001022050
سال نشر: 1397
تعداد صفحه: 144
قیمت: 100000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

معرفی کتاب