مشخصات کتاب

راهنمای حل مسائل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی
راهنمای حل مسائل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: روی بیلینتون - رونالد آلن
مترجم: محسن کیا - عباس همدونی اصل
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000
شابک: 9786001025341
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 218
قیمت: 180000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

معرفی کتاب