مشخصات کتاب

مدیریت آبیاری باغ های میوه و خشکبار با فناوری های نوین
مدیریت آبیاری باغ های میوه و خشکبار با فناوری های نوین
موضوع: كشاورزي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: سمیر عمادی- علی اکبر کامگار حقیقی – علیرضا سپاسخواه –علی قرقانی-
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 200
شابک: 9786004600644
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 142
قیمت: 90000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

فصل اول فن کم آبیاری ۱۷

فصل دوم میوه های خشکباری 33

فصل سوم میوه های هسته دار ۶۱

فصل چهارم میوه های دانه ریز ۸۳

فصل پنجم میوه های دانه دار ۹۳

فصل ششم میوه های نیمه گرمسیری همیشه سبز ۱۰۳

فصل هفتم میوه های نیمه گرمسیری خزان دار ۱۱۵

معرفی کتاب