مشخصات کتاب

درایوهای الکتریکی پیشرفته
درایوهای الکتریکی پیشرفته
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: ند موهان
مترجم: علی حجاری
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 9786004600811
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 200
قیمت: 130000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

فصل اول : کاربردها :گنترل سرعت و گشتاور 13

فصل دوم : معادلات ماشین القایی با مقادیر فازوری 19

فصل سوم : تخلیل دینامیکی ماشین القایی  43

فصل چهارم : کنترل برداری درایو موتورهای القایی 77

فصل پنجم : تئصیف ریاضی کنترل برداری در ماشین القایی 99

فصل ششم:اثرات تنظیم نامناسب در کنترل برداری موتور القایی119

فصل هفتم :تحلیل دینامیکی ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیه و کنترل برداری آن133

فصل هشتم :اینورترهای مدولاسیون بردار فضایی 145

فصل نهم :کنترل مستقیم گشتاور و کنترل بدون سنسور درایو موتورهای القایی  157

فصل دهم:کنترل برداری درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم 171

فصل یازدهم :درایو موتور سوئیچ رلوکتانسی 187

معرفی کتاب