مشخصات کتاب

پاکستان
پاکستان
موضوع: علوم سياسي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: سید حمزه صفوی
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786001029912
سال نشر: 1395
تعداد صفحه: 358
قیمت: 210000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

فصل اول: جغرافیای طبیعی و انسانی پاکستان

فصل دوم: ساختار اقتصادی

فصل سوم: سیاست و حکومت در پاکستان

فصل چهارم:وضعیت اجتماعی آموزشی و فرهنگی

فصل پنجم: صنعت گردشگری پاکستان

فصل ششم: تحلیل نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات پاکستان

معرفی کتاب