مشخصات کتاب

ارزیابی وضعیت تغذیه: رویکردبالینی
ارزیابی وضعیت تغذیه: رویکردبالینی
موضوع: پزشكي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: رضا امانی/میثم عالیپور
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 700
شابک: 9786001025679
سال نشر: 1395
تعداد صفحه: 226
قیمت: 160000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

       مقدمه...................................................................................................................................................................15

 

فصل اول: ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران بر اساس پرونده ی پزشکی: رویکرد بالینی...........................................................................................................................................17

      مقدمه فصل........................................................................................................................................................19

      تشخیص بالینی..................................................................................................................................................19

      بررسی پیشینه ی بیمار از نظر اعمال جراحی.............................................................................................20

          عمل بای پس معده.....................................................................................................................................20

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................22

          سندروم روده ی کوتاه................................................................................................................................22

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................23

          از دست دادن اعضای بدن.........................................................................................................................25

          قطع اعضا.......................................................................................................................................................25

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................26

          عمل جراحی پیوند عروق کرونری............................................................................................................26

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................27

          عمل جراحی برداشت پانکراس.................................................................................................................28

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................28

          ایلئوستومی/کولوستومی.............................................................................................................................30

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................30

      پیشینه ی وزن بیمار.........................................................................................................................................32

          تعیین وزن ایده آل بدن.............................................................................................................................33

          تعیین وزن تطبیق یافته.............................................................................................................................33

          تعیین تغییرات وزن بدن............................................................................................................................34

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................34

      بررسی های پوستی...........................................................................................................................................36

          عوامل مهم در به تأخیر انداختن بهبودی زخم فشاری...................................................................... 38

          پیش گیری از زخم های فشاری..............................................................................................................38

      بررسی دستگاه گوارش.....................................................................................................................................39

          تهوع و استفراغ.............................................................................................................................................39

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................40

          بررسی مدفوع و اسهال...............................................................................................................................41

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................42

          یبوست و انسداد راست روده.....................................................................................................................44

          اقدامات و بیماری های خاص....................................................................................................................44

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................45

      تغذیه با لوله/ تغذیه ی وریدی........................................................................................................................46

          تغذیه با لوله..................................................................................................................................................46

          عوارض تغذیه با لوله....................................................................................................................................48

          تغذیه ی وریدی...........................................................................................................................................51

      بررسی های قلبی عروقی....................................................... .........................................................................56

          سکته ی مغزی............................................... ............................................................................................56

          نارسایی احتقانی قلب............................. ...................................................................................................57

          آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد.........................................................................................................57

          فشار خون......................................................................................................................................................59

          دیابت..............................................................................................................................................................60

          چاقی...............................................................................................................................................................61

          داروهای مورد استفاده در درمان نارسایی قلبی....................................................................................62

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................62

      بررسی بیماری های عفونی..............................................................................................................................64

          هپاتیت A.....................................................................................................................................................65

          هپاتیت B......................................................................................................................................................65

          هپاتیت C......................................................................................................................................................66

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................67

          ایدز.................................................................................................................................................................69

          عفونت دستگاه ادراری................................................................................................................................70

          سل ریوی.......................................................................................................................................................71

          ذات الریه.......................................................................................................................................................71

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................72

      بررسی ماهیچه های اسکلتی..........................................................................................................................73

      بررسی دستگاه تنفسی.....................................................................................................................................75

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای..................................................................................................................75

      بررسی های روانی اجتماعی............................................................................................................................77

      ارزیابی های بیوشیمیایی ................................................................................................................................78

      ارزیابی های دارویی...........................................................................................................................................80

      ارزیابی های بالینی............................................................................................................................................81

      خلاصه فصل.......................................................................................................................................................81

      سؤالات فصل.......................................................................................................................................................82

      منابع.....................................................................................................................................................................83

فصل دوم: گرفتن شرح حال در مصاحبه های تغذیه ای..........................................................87

      مقدمه فصل........................................................................................................................................................89

      مصاحبه................................................................................................................................................................89

      ارزیابی تغییرات وزن.........................................................................................................................................91

      ارزیابی الگوهای غذایی.................................................................................................................................... 93

      روش های جمع آوری اطلاعات دریافت غذایی...........................................................................................94

      مذهب و الگوهای غذایی.............................................. ...................................................................................96

      استفاده از مکمل های گیاهی.........................................................................................................................97

          برهم کنش بین مصرف مکمل و داروهای معمول................................................................................98

          مکمل های غذایی و دیابت نوع دو........................................................................................................100

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای...............................................................................................................101

      آلرژی و عدم تحمل غذایی...........................................................................................................................102

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای...............................................................................................................104

      خلاصه فصل.....................................................................................................................................................105

      سؤالات فصل....................................................................................................................................................105

      منابع..................................................................................................................................................................107

فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات در ارزیابی تغذیه ...........................109

      مقدمه فصل......................................................................................................................................................111

      مطالعات مشاهده ای مستقیم......................................................................................................................111

      تجزیه و تحلیل مواد مغذی دریافتی...........................................................................................................112

      نمایه ی توده ی بدنی....................................................................................................................................115

      اندازه ی دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن....................................................................................118

      درصد چربی بدن............................................................................................................................................120

      ضخامت چین پوستی.....................................................................................................................................122

      آنالیز امپدانس بیوالکتریکی..........................................................................................................................123

      مقایسه بین BMI و BIA..........................................................................................................................123

 MRI      ..............................................................................................................................................................124

 DEXA      .........................................................................................................................................................124

      پتاسیم کل بدن...............................................................................................................................................125

      معاینات فیزیکی..............................................................................................................................................125

      کالری متری غیر مستقیم.............................................................................................................................126

      تعادل نیتروژن.................................................................................................................................................128

      تست تراکم مواد معدنی استخوان...............................................................................................................130

      خلاصه ی فصل...............................................................................................................................................132

      سؤالات فصل....................................................................................................................................................132

      منابع..................................................................................................................................................................133

فصل چهارم: ارزیابی تغذیه ی مادران باردار...........................................................................137

      مقدمه فصل......................................................................................................................................................139

      ارزیابی الگوی غذایی زنان باردار..................................................................................................................139

      نیازهای تغذیه ای در دوران بارداری...........................................................................................................140

          انرژی...........................................................................................................................................................140

          پروتئین.......................................................................................................................................................140

          فیبر غذایی.................................................................................................................................................141

          ویتامین ها و املاح...................................................................................................................................141

          مایعات مورد نیاز.......................................................................................................................................142

          اسید های چرب امگا3.............................................................................................................................143

      افزایش وزن مادر در دوران بارداری............................................................................................................144

      چاقی در دوران بارداری.................................................................................................................................145

      عوامل خطر تاًخیر در رشد جنین...............................................................................................................145

          سوء تغذیه ی مادری................................................................................................................................145

          کمبود آهن.................................................................................................................................................145

          استعمال دخانیات.....................................................................................................................................146

          مصرف مواد مخدر و الکل........................................................................................................................146

          کافئین.........................................................................................................................................................147

          ارزیابی بارداری و شرایط پیش از بارداری...........................................................................................148

          آلرژی و عدم تحمل غذایی.....................................................................................................................148

      افسردگی در دوران بارداری..........................................................................................................................148

      عوارض دوران بارداری و اقدامات تغذیه ای...............................................................................................151

          سوزش سردل یا بیماری ریفلاکس معده.............................................................................................152

          پره اکلامسی/ اکلامسی............................................................................................................................152

          دیابت بارداری............................................................................................................................................153

      خلاصه فصل.....................................................................................................................................................155

      سوالات فصل....................................................................................................................................................156

      منابع..................................................................................................................................................................157

فصل پنجم: ارزیابی تغذیه ی مادران شیرده............................................................................161

      مقدمه فصل......................................................................................................................................................163

      اهمیت تغذیه با شیر مادر.............................................................................................................................163

      نیازهای تغذیه ای در دوران شیردهی........................................................................................................167

          انرژی...........................................................................................................................................................167

          پروتئین.......................................................................................................................................................167

          ویتامین و مواد معدنی..............................................................................................................................168

      رژیم غذایی و پرهیز از برخی مواد غذایی..................................................................................................168

      شیر مادر و تکامل مغزی نوزاد.....................................................................................................................169

      کاهش رشد در شیرخواران...........................................................................................................................169

      پیامدهای تغذیه ای بارداری در زمان شیردهی............................................... .......................................170

      خلاصه ی فصل...............................................................................................................................................171

      سؤالات فصل....................................................................................................................................................172

      منابع..................................................................................................................................................................173

فصل ششم: ارزیابی تغذیه ی نوزادان و کودکان.....................................................................175

      مقدمه فصل......................................................................................................................................................177

      مراقبت های تغذیه ای نوزادان LBW......................................................................................................178

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای...............................................................................................................179

      تغذیه ی دهانی در نوزادان LBW............................................................................................................181

      ارزیابی تغذیه ای نوزادان ترم.......................................................................................................................184

      نارسایی رشد....................................................................................................................................................187

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای...............................................................................................................189

      عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی تکاملی.........................................................................................................191

      اختلال کمبود توجه کودکان /بیش فعالی.................................................................................................192

          سبب شناسی.............................................................................................................................................193

          اقدامات تغذیه ای......................................................................................................................................194

      اختلالات غذاخوردن  در کودکان ..............................................................................................................195

          بی اشتهایی عصبی...................................................... ............................................................................195

          پرخوری عصبی..........................................................................................................................................195

          اختلال غذا خوردن افراطی.....................................................................................................................196

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای...............................................................................................................198

      چاقی کودکان.................................................... .............................................................................................199

          اقدامات و پیامدهای تغذیه ای............................ ..................................................................................201

      خلاصه فصل................................................. ..................................................................................................204

      سؤالات فصل....................................................................................................................................................204

      منابع..................................................................................................................................................................205

پیوست‌ها...................................................................................................................................207

      پیوست1- مذهب و الگوهای غذایی............................................................................................................207

      پیوست2- جدول‌ها........................................................................................................................................213

      پیوست3- تصاویر............................................................................................................................................219

      منابع..................................................................................................................................................................225

      پیوست4- فهرست واژگان............................................................................................................................227

معرفی کتاب

 این کتاب علاوه بر آن که به بیان روش‌های گردآوری دادههای مورد نیاز برای پیاده نمودن راهکارهای سودمند در تغذیه بالینی پرداخته، میتواند در بسیاری از رشته‌های گروه علوم پزشکی که به نحوی با تغذیه بیمار و گروههای آسیب پذیر (نوزادان، کودکان و زنان باردار و شیرده) در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار گیرد. نگارندگان سعی وافری نموده‌اند تا با بهره‌گیری از داده‌های علمی داخل کشور و تجربه‌های روز آمد دنیا در زمینه گردآوری اطلاعات تغذیه‌ای در مصاحبهها، اجرای اقدامات1 تغذیهای و سپس پایش آن، فرایند مراقبت تغذیه‌ای2 را با بیانی کاربردی به تصویر بکشند.